Vnitřní zateplovací systém Rockwool INROCK pro stavby historického charakteru, 2. část

/autor: /

Vývoj systému vnitřního zateplení INROCK a potvrzení funkčnosti
Systém INROCK byl vyvíjen po dobu několika let a jednotlivé etapy využívaly nejprve prostou selekci známých a víceméně standardních, později však vedly k řízenému vývoji nových materiálů s přesně specifikovanými vlastnostmi. Vývoj byl umožněn jednak nashromážděním poznatků o chování konstrukcí a jejich analýzou, jednak procesem neustálého se učení a objevováním způsobů, jak zrealizovat změny a zásahy potřebné v zateplovacím systému. Jeho model byl zpočátku poměrně komplikovaný a velmi variabilní, nakonec se ustálil na relativně jednoduché podobě. Při vývoji šlo jak o maltové a omítkové směsi a jejich výběr nebo formulování receptury na základě  bariérových vlastností z hlediska přenosu vodních par, tak také o typ a vlastnosti izolační desky, která by aktivně napomáhala funkci systému. Jelikož se jednalo o okruh mnoha jevů a v čase i materiálech o relativně velmi složitý proces, kdy se změnou faktorů nebo počátečních podmínek při simulacích dá dopustit mnoha chyb nebo odchylek, byly v určitých fázích výsledky práce potvrzovány za pomoci dlouhodobých testů na reálných vzorcích. Kromě toho byly výsledky v určitých etapách vývoje opakovaně podrobeny odbornému oponentnímu řízení.


2. část článku Ing. Pavla Matouška si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Regenerace bytového fondu, listopad 2010