Rozbor poruch krytiny šikmé střechy

/autor: /

Jeden pohled na střechu a jen na ploše 6 závažných vad, které ohrožují funkčnost této krytiny.

Obr. č. 1 – pohled na stav použitých keramických tvarovek (na ploše jsou označená místa poškození)

 


Obr. č. 2 a, b – vady č. 1 a 2 v detailních fotografiích

 


Obr. č. 3 – vady č. 3 a 4 v detailních fotografiích

 


Obr. č. 4 a, b – vady č. 5 a 6 v detailních fotografiích. Na části jsou v oválech dvě charakteristicky vadné oblasti

Na Obr. č. 4a jsou zakroužkované dvě charakteristické vady krytiny tohoto charakteru. Jedná se o fyzické porušení (poškození) jednotlivých tašek, které se projevuje absencí rohů nebo krajů těchto tvarovek. Druhou významnou poruchou je „rozházení“ jednotlivých tašek, kdy nesedí jednotlivé zámky. Tím se samozřejmě snižuje těsnost této skládané krytiny, zvyšuje nebezpečí zahánění srážek do podstřešního prostoru.
Výskyt jednotlivých vad tohoto typu je základní inicializační informací o nutnosti opravy.

Jeden pohled na krytinu šikmého střešního pláště a je tam možné identifikovat spousty problémů, které je potřeba eliminovat. Šikmé střechy je nutné udržovat, stejně tak jako vše ve stavebnictví, kde neexistují konstrukce nebo materiály, které by mohly celou dobu své životnosti fungovat bez odpovídající údržby.