Solární soustavy a jejich energetické přínosy

/autor: /

Energetické zisky solarních tepelných soustav jsou závislé nejen na kvalitě použitých komponent (kolektory, zásobníky), ale také na celkovém návrhu plochy solárních kolektorů vzhledem potřebě tepla, která má být kryta.


 


Příspěvek Ing. Tomáše Matušky, Ph.D. si můžete přečíst zde (PDF 417 KB).