Realizace energeticky úsporných opatření, jejich vliv na splnění podmínek dotačních programů, zkušen

/autor: /

Aplikace energeticky úsporných opatření při opravách bytových domů patří díky podpoře pomocí dotačních programů „PANEL“ (dnes „Nový PANEL“) a zejména „Zelená úsporám“ mezi často skloňované oblasti současného stavebnictví. Cílem tohoto příspěvku je zaměřit se zejména na okruh stavebně technických úprav obálkových konstrukcí a komplexní zateplení budov.


Příspěvek Ing. Jana Ficenece, Ph.D. (PDF, 79 KB)


 


zdroj: sborník konference Izolace 2010