Svařování asfaltových hydroizolací – výtoky (asfaltu), housenky (asfaltové)

/autor: /

Pro svařování (1) je povrch přesahů kryt materiálem, který lze lehce odstranit PB plamenem nebo horkým vzduchem. Nejčastěji to bývá tenká spalná fólie Pe nebo spalná textilie (např. polypropylénová). V některých případech se přesahy sypou jemným pískem, ale tento způsob je již v současné době překonaný a moc se nepoužívá.

Obr. č.  1 – Obvyklé řešení přesahů asfaltových hydroizolačních materiálů

Povrchy přesahů jsou opatřeny profilací (3), která zajišťuje lepší absorpci tepla, rychlejší a spolehlivější svaření. Jako povrchová úprava se zásadně používá tenká spalná Pe fólie.

Obr. č.  2 – Přesahy pasů opatření profilací pro lepší absorpci plamene (vhodné o pro svařování horkým vzduchem

Pro samolepicí spoje je povrch přesahů opatřen již ve výrobně nánosem speciálního asfaltu (5), který umožňuje slepení bez použití tepelného zdroje, pouze tlakem. V mnohých případech se tyto spoje doplňují přepáskováním. Na povrchu je strhávací fólie nebo papír, který zajišťuje, aby se spoje v transportní podobě neslepily. Před spojením se tato separace odstraní (strhne) a přesahy se tlakově spojí, převálečkují se. Tento systém spojů není moc častý.

Obr. č.  3 – Přesah opatřený samolepícím systémem

Zadní část u spojů speciálně určených k aplikaci na hořlavé materiály (pěnové plasty atd.) je opatřena samolepicím pruhem (5), který zabraňuje prošlehnutí plamene nebo horkého vzduchu na podkladní vrstvy.

Obr. č.  4: Přesah opatření přepáskováním

Spoje určené pro samolepící přesahy, ale i pro svařované přesahy. Protože spoj je považován za rizikové místo, je přepáskován. Toto se používá zejména u jednovrstevných asfaltových izolačních systémů. Viz výše samolepící přesah může být nahrazen klasickým tavným podle Obr. č. 1.

 

Základním hodnocením provedeného svaru v reálném životě je výtok, který vyteče ze svaru při svařování. Tento výtok by měl být velmi rovnoměrný a v šířce cca 5 mm. Absolutně rovnoměrně se to nikdy nepovede, ale na Obr. č. 5 je příklad toho jak by měl takovýto „výtok“ vypadat. Na Obr. č. 6 je pak uveden příklad výtoku, jak by opravdu neměl vypadat.

Obr. č.  5 – Správně vypadající výtok ze svaru asfaltových pasů tzv. housenka

Obr. č.  6 – Opravdu nesprávně vypadající výtok ze svaru asfaltových pasů.

 

Na Obr. č. 5 je svar, který ukazuje, že izolatér, který jej prováděl věděl, co dělá. Na Obr. č. 6 je pravý opak. Prvního izolatéra nechám na pokoji a kochám se jeho kvalitní prací. U druhého si dávám moc a moc pozor na celkové provedení, ale lépe je se jeho služeb vzdát, protože je to velké riziko.

To, jak umí izolatér udělat rutinní svar je velmi důležitým ukazatelem kvality nebo nekvality. Je nutné na velmi dbát a patří to k významným komponentům při kontore provedených izolací.