Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – IX.

/autor: /

Historie izolace v Čechách a na Slovensku – stříkané polyuretany – delaminace stříkané izolační membrány na střechách s výrazným spádem.

Anotace:

Stříkané polyuretany i po doplnění o stříkanou fólii, jsou technologií, která se bohužel periodicky vrací a vždy odchází s neúspěchem. Univerzální použití teplené izolace současně jako hydroizolace je minimálně problematické a zatím takováto realizace nefunguje a vzhledem ke klasickým technologiím je mimořádně riziková. Jedním z partikulárních problémů je delaminace a sjíždění vrchní vrstvy, která tvoří hydroizolační povlak, které nevykazují dostatečnou adhezi k podkladním vrstvám.

Sprayed polyurethanes even after addition of sprayed singl ply, are a technology that unfortunately comes back periodically and always leaves with problem. The universal use of thermal insulation at the same time as waterproofing is minimally problematic, and so far such implementation does not work and is extremely risky due to conventional technologies. One of the particular problems is the delamination and sliding of the top layer, which forms a waterproofing coating that does not show sufficient adhesion to the base layers.

Spritz Polyurethane sind eine Technologie auch nach dem Aufsprühen von Flüsigabdichtung, die leider regelmäßig zurückkehrt und immer mit Problemmen verlässt. Der universelle Einsatz von Wärmedämmung bei gleichzeitiger Abdichtung ist minimal problematisch, eine solche Benutzung funktioniert bisher nicht und ist aufgrund konventioneller Technologien äußerst riskant. Eines der besonderen Probleme ist die Delaminierung und das Gleiten der Deckschicht, die eine wasserdichte Beschichtung bildet, die keine ausreichende Haftung zur Unterlage.

 

Technické řešení stříkaných polyuretanů bylo upraveno kolem roku 2010, kdy se začaly objevovat systémy, které byly doplněny nepěněnou izolační polyuretanovou membránou na svém povrchu, to se dále pak zdokonalovalo až vznikaly střechy, podobné té, která je na následujících obrázcích. Tato membrána, ale je bez výztužné vložky, tedy je velmi průtažná, ale minimálně pevná. Tj. dochází k jejím protažení v kombinaci s delaminací od podkladních vrstvy stříkaného polyuretanu.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na střechu s delaminovanou a částečně sjedou membránou

Obr. č.  2 – Pohled na potrhanou a delaminovanou polyuretanovou membránu

Obr. č.  3 – Delaminovaná a potrhaná polyuretanová membrána

Obr. č.  4 – Delaminovaná stříkaná polyuretanová membrána od podkladního stříkaného polyuretanu

 

Původní stříkané polyuretany neměly vůbec žádnou ochranu před UV zářením, takže degradovaly více než rychle. To se postupně začalo spravovat a vrchní vrstva se více a více podobala, resp. podobá klasické hydroizolaci. V současné době je zatím tenčí, jedná se o tloušťky kolem 1 mm, vykazuje vynikající průtažnost v řádu desítek %, má jen jednu vadu nemá prakticky žádnou pevnost v tahu a není moc odolná proti mechanickému poškození. Takže situace se stříkaným polyuretany je lepší, ale pořád nemají takovou životnost, jako klasické skladby střešních plášťů s povlakovou hydroizolací.

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, stříkané pěnové polyuretany, ochranný nátěr, asfaltové nátěry, oxidované asfalty, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost, teplotní odolnost, tepelné izolace, litinová vpust, odvětrávání.