Tisková zpráva Akademie zateplování 2017

/autor: /, , , ,

Podzim bude patřit tématům zateplování dřevostaveb a šikmých střech, lehkým obvodovým a skládaným konstrukcím a také plochým střechám.


Série přednášek expertů na zateplování pokračuje dvěma podzimními semináři. Na začátku října bude hlavním tématem zateplování dřevostaveb a šikmých střech. O měsíc později v listopadu se přednášející zaměří na lehké obvodové pláště, skládané konstrukce a ploché střechy. 


Letos stále narůstá počet příznivců online přenosu přímo z přednáškového sálu. Ten bude k dispozici všem, kteří se nemohou do sálu dostavit osobně, také tentokrát.


Letošní koncept Akademie zateplování, který je poprvé rozložen do celého roku, přichystal pro posluchače další semináře zaměřené na témata objasňující aktuální problematiku v oblasti zateplování.

Přednášek se lze zúčastnit nejen v místě konání, kterým bude již tradičně sál Střední odborné školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově, ale i prostřednictvím online interaktivních přenosů s možností zasílání dotazů přednášejícím formou chatu. Online posluchači sledující probíhající přednášky mohou také kdykoli nahlížet přímo na slidy aktuální prezentace.

 

6. října 2017 – Dřevostavby a šikmé střechy

Obliba dřevostaveb roste a spolu s ní i nároky na dokonalé provedení. Zkušení přednášející se v říjnovém termínu Dřevostavby a šikmé střechy zaměří na často kladené otázky a úskalí shrnutá do následujících tematických okruhů:

·     Požární odolnost dřevostaveb optikou současného stavu poznání

·     Základní zásady při projektování a realizaci funkčních dřevostaveb

·     Průřez nejčastějšími vadami dřevěných konstrukcí střech

·     Skladby šikmých střech pro rekonstrukce a novostavby, správná řešení detailů

3. listopadu 2017 – Lehké obvodové a skládané konstrukce, ploché střechy

Listopadový seminář Lehké obvodové a skládané konstrukce, ploché střechy bude věnován následujícím tematickým okruhům:

·     Funkční součásti lehkých obvodových a skládaných konstrukcí; Požárně technické aspekty

·     Lehké obvodové a skládané pláště pohledem soudního znalce

·     Spojovací a kotvící materiál pro fasády a ploché střechy, požadavky na odolnost proti korozi, ostatní technické vlastnosti a zásady použití.

·     Skladby plochých střech, varianty skladeb pro dosažení příslušných technických vlastností.

·     Praktické zkušenosti s projekcí a přípravou LOP v české technické praxi.

Termíny přednášek a seminářů s programem a možností registrace jsou vždy v dostatečném předstihu zveřejněny na vzdělávacím portálu Akademie zateplování.


Pro online uživatele Akademie bude k dispozici:

·     Profesionální video, které zajišťuje tým tří kameramanů pod vedením režiséra

·     Datový signál přenášející promítanou prezentaci v Powerpointu

·     Interaktivní spojení se seminářem pomocí textového chatu s možností zasílat otázky a komentáře přednášejícím

Sestříhaný videozáznam s podstatnou částí semináře bude následně dán účastníkům k dispozici v rámci archivu akcí.


Co je cílem Akademie

Komunikační a vzdělávací program Akademie zateplování zprostředkovává projektantům, architektům, energetickým specialistům i realizačním firmám srozumitelnou formou informace z oblasti zateplování. Účelem odborných seminářů je seznámit s novinkami v oblasti legislativy, materiálů, postupů, poukázat na možná rizika v návrhu a v provádění staveb a to tak, aby účastníkům pomohly v práci při projektové přípravě staveb.

Projekt Akademie vznikl v roce 2010 a první ročník se uskutečnil v roce 2011. Od počátku se na přípravě a průběhu Akademie podílí odborníci z akademické obce, specialisté na zateplení a technici s bohatými zkušenostmi z praxe.

Odborným garantem a komentátorem celé akce je doc. Ing. František Kulhánek, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební, ČVUT v Praze.


O Knauf Insulation

Společnost Knauf Insulation je evropským nejrychleji rostoucím dodavatelem izolací, technologickým lídrem a předním zastáncem energetické efektivity a trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví. Široká škála výrobků poskytuje tepelnou, zvukovou i požární ochranu novým i rekonstruovaným domům.

Knauf Insulation je součástí skupiny Knauf a působí ve více než 50 zemích světa, kde zaměstnává přes 5 000 lidí. Knauf Insulation je společensky odpovědnou firmou, která aktivně prosazuje ideu trvale udržitelného rozvoje. Neustále snižuje ekologický dopad své výroby, zaměřuje se na zpracování recyklovaných a rychle obnovitelných surovin. V ČR postavila jeden z nejmodernějších závodů na minerální vlnu v Evropě v Krupce u Teplic, kde také aktivně podporuje místní komunitu.

 

 

Kontakty pro média:

Romana Janošová 

Marketing Manager Knauf Insulation 

Tel: +420 606 478 278

Helena Marková 

PR klinika 

Tel: +420 723 481 535