Tvarovky, které se používají na opracování malých kruhových prostupů

/autor: /

Na následujícím obrázku (obr. č. 1) je prostup pro kotvení záchytného systému. Tento konstrukční detail má utrženou „přírubu“ od napojeného kruhového profilu, který je vytažen na stojku záchytného systému. Svar obou těchto částí, byť se provádí na pevných výrobních zařízeních, tedy celá tvarovkám, je prefabrikát, nefunguje a byl mechanicky poškozen.

Obr. č. 1 – celkový pohled na konstrukční detail

Při sání větru dochází k vysoukání této tvarovky po stojce záchytného systému. Tento proces je jasný, protože dochází k sání větru, který způsobuje tento stav. Ke zpětnému pohybu již nedojde, protože gravitace není tak silná jako sání větru, které tento detail vytáhl nahoru. Při posunu tohoto detailu došlo pak k porušení svaru mezi fóliovou přírubou a fóliového kruhového profilu.

Zde je nutné specifikovat příčiny tohoto stavu, tj. proč se detail „vysoukal“ nahoru a proč se dílenský svar porušil:

Na obě tyto otázky je jednoduchá odpověď. Vysoukal se proto, protože nebylo provedeno přímé mechanické kotvení tohoto detailu k podkladu a nebylo provedeno sevření kruhového profilu opracování stojky záchytného systému.

V případě, že není provedení mechanického kotvení tohoto detailu a současně není sevřena izolace mechanicky v horní části detailu, pak dojde k cyklickému namáhání tohoto detailu sáním větru a k jeho konečnému porušení tak, jak je patrné na těchto obrázcích. Kromě toho že zde chybí jedna nebo obě zmiňované konstrukční úpravy, je patrné, že fólie při dílenském zpracování byla „přepálena“, tedy byl špatně nastaven svařovací agregát. Při podrobném pohledu, zejména do modrého obdélníčku, je tam patrná i degradace použité fólie, a to právě v důsledku špatné výroby tohoto detailu.

Obr. č. 2 – detail napojení příruby a kruhového profilu opracování prvku záchytného systému

Obr. č. 3 – detail předcházejícího – s patrnými degradačními markanty na spoji

Na tomto detailu je patrné, jak záleží na všem. Izolatérská firma neprovedla sevření kruhového profilu mechanicky – pomocí stahovací pásky (nedodělek, vada v dodávce – chyba izolatérské firmy). Konstrukční detail nebyl samostatně přikotven a tedy nebyl pevně ukotven k podkladu (ne zcela vhodné technické řešení od projektanta, který by měl tento detail navrhnout jako stabilní) a porušený dílenský svar tvarovky (vada výroby této tvarovky). Tak a důsledkem při zanedbané údržbě by bylo, že by daným detailem zatékalo.

Takže je nutné si dávat pozor i na maličkosti a i ty řešit s patřičnou odpovědností.