Sprašování fólií aneb jak si může člověk odnést část fólií na botách

/autor: /,

Jednou z významných otázek je, jakým způsobem by se měla chovat hydroizolace v průběhu životnosti – odpověď je relativně jednoduchá, neměla by moc rychle ztrácet své technické vlastnosti, zejména ohebnost a měla by spolehlivě fungovat po dobu, po kterou není jen záruka, ale po dobu, po kterou se to od ní očekává. To by mělo být mezi 20–25 lety. Skutečnost je mnohdy rozdílná od našich přání.

Další otázkou je, jakým způsobem poznáme degradační proces a kdy je fóliová izolace na konci životnosti.
Zde bych měl velmi intenzivně zdůraznit, že tyto skutečnosti se týkají pouze marginálního počtu výrobců, většina těch, kteří dlouhodobě působí na českém trhu, tímto problémem netrpí.
Jedním ze základních signálů jsou nepravidelné změny barevnosti, které se s časem na povrchu hydroizolační fólie začínají objevovat.

Obr. č. 1 – výřez plochy kontrolované vizuálně dronem

Barevnostní změny na povrchu fólie obecně signalizují, že se struktura, resp. povrch fólie, mění. Protože jediné namáhání, kterému je hydroizolace stále vystavena, je UV záření, což způsobuje degradaci povrchu a uvolňování složek, které sprašují. Tyto složky jsou jemné světlé prachové částice, které původně byly plnivem použité syntetické fólie a v důsledku totální degradace povrchu se uvolnily.
Uvolňování prachových částic plniv je doprovázeno charakteristickým zápachem uvolňovaného ftalátu, který funguje jako změkčovadlo syntetické fólie, logicky s uvolňováním, ztrátou změkčovadel tento typ fólií tvrdne. Což u fólií a hydroizolací vůbec není dobrý stav.

Obr. č. 2 – patologické změny barevnosti povrchu syntetické fólie

Obr. č. 3 – stírání nesoudržného povrchu z hydroizolační fólie

Obr. č. 4 – pohled na plochy

Obr. č. 5 – maximální fotografický detail plochy (mírně zvětšeno) s jasně patrným krokodýlingem

Obr. č. 6 – vystupující výztužná mřížka syntetické fólie

Obr. č. 7 – dolomitický vápenec, který se používá jako plnivo hydroizolačních materiálů, který se ve formě stěru usazuje na botách těch, kteří se po degradující fólii procházejí

V případě, že si izolaci odnášíte na botách, není to moc pozitivní a je nutné začít intenzivně přemýšlet o výměně této hydroizolace.