Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (2)

/autor: /

V minulých letech jsem se setkal s různými variacemi poruch hydroizolačních materiálů a to jak asfaltů, tak i fólií a všech ostatních hydroizolací, které si lze jen představit. Dalším typem poruchy jsou trhliny v syntetické fólii. Tyto poruchy jsou koncentrovány do oblasti, kde dlouhodobě stojí voda, nebo, kde je hydroizolační fólie namáhána ještě navíc znečištění prostředím, tj. spadem, kyselými dešti atd. 

Obecná pravda starého izolatéra říká:“Čím levnější hydroizolace tím kratší životnost a tím větší riziko, že nebude fungovat“.

Tato věta funguje dokonale kdekoliv a v jakékoliv době. Zejména nyní se snaží výrobci vyrobit něco co je velmi levné a zároveň to bude fungovat. Tato snaha se mnohdy nepovede a následující fotografie jsou toho živým důkazem.
U syntetických fólií jedním nezvýznamnějších komponentů jsou změkčovadla, která mohou být stabilní a drahá nebo nestabilní a levná. Nestabilní a levná znamená, že se velmi rychle odpařují, někdy i jen lokálně, což způsobuje lokální problémy s kvalitou těchto fólií, jejich důsledkem je následující druh poruch, trhliny.


Obr. č.  1 – Trhliny v syntetické fólie, v počátečním stádiu vývoje

 
Obr. č.  2 – Trhliny v syntetické fólie, v mírně rozvitém stádiu vývoje


Obr. č.  3 – Trhliny v syntetické fólie, v ještě více rozvitém stádiu vývoje


Obr. č.  4 – Trhliny v syntetické fólie, v nejvíce rozvitém stádiu vývoje

Příčinou vzniku těchto poruch je migrace změkčovadel a tvrdnutí fólie s následným prakáním – lokální za přítomnosti katalyzátoru“. Celý tento proces je označován jako efekt aktivního uhlí a samozřejmě konečným efektem toho je plošná destrukce celého hydroizolačního systému střešního pláště. 

Předpokládám, že tento typ poruch není v současné době ojedinělý a prosím další postižené, aby se ozvali, případně poslali fotografie pro jejich prezentaci.

 

Na obdobné téma:

Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (1)
Vady a poruchy syntetických fólií, zejména PVC (3)