Vyrovnání podkladu

/autor: /

V našem malém putování po poruchách šikmých střešních pláštů s krytinou ze živičných šindelů pokračujeme krásnou ukázkou špatného vyrovnání podkladu před aplikací krytiny.


V případě, na který se můžete podívat na obrázku, nebyl proveden ani žádný pokus o vylepšení rovinnosti bednění střešní roviny. Co má za následek nedostatečná rovinnost podkladu v konečném důsledku na střeše, je celkem zřejmé.


Proto pomatujte, než přistoupíte k pokládce krytiny ze živičných šindelů, musí být bednění či jiný regulérní podklad v rovině. Veškeré nerovnosti se vždy prokreslí do vrchní vrstvy, tedy do krytiny. Vzniklé nerovnosti nemusí být nežádoucí pouze z estetického hlediska, ale mohou vadit i dobrému odtoku vody a v neposlední řadě mají vliv na životnost použité krytiny.Text: Ing. Michal Matějček
Foto: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.