Stříkané PUR hydroizolační systémy Coniroof/Conipur na plochých střechách

/autor: /

Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní nejen funkci celé budovy, ale zvýší se tím náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém a to jak z hlediska vodonepropustnosti, tak i z hlediska co nejkvalitnější  aplikace hydroizolace na stavbě včetně opracovatelnosti detailů.


Polyuretanové hydroizolační systémy z koncernu Degussa umožňují vytvořit právě takové vodotěsné membrány, které dokážou efektivně chránit střešní plášť. Hydroizolační polyuretanové systémy CONIROOF se velice snadno aplikují jak na střechy novostaveb tak i na rekonstruované střechy jakýchkoliv tvarů. Systémy CONIROOF se skládají zpravidla z hydroizolační membrány a ochranného nátěru. K plnoplošnému spojení s podkladem se využívá penetrací (kotevně – impregnační vrstvy) a spojovacích můstků opět na bázi polyuretanu nebo epoxidové pryskyřice. Všechny vrstvy (včetně membrány) se aplikují za studena, čímž se zabrání tvorbě zápachu a snižuje se riziko vzniku požáru, obvyklá u aplikace za horka (např. natavování asfaltových pásů).


Hydroizolační systémy byly vyvinuty pro nanášení na většinu typů podkladových materiálů, včetně starého betonu, natavených asfaltových pásů, kotvených či volně ložených fólií z měkčeného PVC, dřevěných či kovových resp. plechových konstrukcí. Pro plnění vysokých estetických nároků se krycí (finální) vrstvy našich systémů dodávají v atraktivních barevných škálách. Hydroizolační systémy CONIROOF lze použít i pro vegetační střechy, neboť splňují požadavky normy DIN 4062 proti prorůstání kořenů. Systémy jsou dále schválené dle nejpřísnějších norem a předpisů EOTA/ETA.


Dvousložková polyuretanová membrána CONIPUR M 800 se aplikuje pomocí vysoce výkonného vysokotlakého stříkacího zařízení, které umožňuje nanést až 1000 m2 za 8h směnu. Složky jsou nejprve přečerpány do nádrží, kde jsou zahřívány na teplotu 55°C, následně vysokotlakými čerpadly odděleně dopravovány až k aplikační pistoly. Ke smíšení složek (polyol a modifikovaný difenylmetandiizokyanát) dochází až ve statickém směšovači našroubovaném na aplikační pistoli. Rychlá reaktivita složek polyuretanové membrány zajišťuje okamžitě po nástřiku (cca po 20 s) na konstrukci vodonepropustnost a částečnou pochůznost. Právě díky své jedinečné technologii umožňuje bezešvé „zaizolování“ jakýchkoli tvarů střešních plášťů a jejich souvisejících detailů.


Zásadní výhody polyuretanových hydroizolačních systémů: • vysoká tažnost (500%) -> schopnost překlenutí trhlin v podkladu;
 • dobrá pevnost v tahu;
 • nepřekonatelně lehké opracování detailů;
 • jednolitá hydroizolace bez přesahů a tedy spojů;
 • rychlá aplikace (až 1000m2 za 8h směnu);
 • rychlé tuhnutí materiálu (cca 20 s), okamžitá hydroizolační schopnost a částečná pochůznost;
 • obtížné propíchnutí membrány;
 • plnoplošné spojení s podkladem (při porušení nemůže voda protékat pod hydroizolací);
 • vysoká propustnost vodních par (μ=450;sD=1,4m), nehrozí riziko vzniku puchýřů;
 • UV odolná i s protiskluznou povrchovou úpravou;
 • možnost nanášení na většinu typů podkladových materiálů (asfalt, PVC, beton, ocel, dřevo, atd.);
 • odolnost proti prorůstání kořenů;
 • hydroizolace na bázi termosetů, neměkne tak při vysokých teplotách a zůstává ohebná při nízkých teplotách (-30 °C až +90 °C);
 • z krátkodobého hlediska odolává teplotám až +250°C (např. při pokládce litého asfaltu);
 • životnost hydroizolace – je testována (certifikovaná) u střech na min. 25 let;
 • odolná proti chemikáliím; žádný nebo nízký obsah rozpouštědel.

Díky svým fyzikálním vlastnostem, mnohostrannosti a provozním parametrům lze polyuretanové hydroizolační systémy používat nejen u nepochůzných střech, ale v přesně definovaných souvrství i u střech provozních pod názvem CONIDECK. Provozní střechy jsou kromě vlivů vnějšího prostředí namáhány dynamickými vlivy a chemickým zatížením. Skladby provozních střech se liší od střech nepochůzných v ochranných vrstvách, respektive mezi stříkanou polyuretanovou membránu CONIPUR M 800 a ochranný nátěr se aplikuje plovoucí (obrusná) polyuretanová mezivrstva CONIPUR M 867 F. Čerstvě nanesená obrusná vrstva se zplna zasype vysušeným křemičitým pískem frakce 0,3 – 0,8mm, ze které se po jejím vytvrzení přebytečný písek vymete a odsaje průmyslovým vysavačem. V  definovaném časovém intervalu se nanese finální polyuretanový ochranný nátěr CONIPUR TC 458, který zajišťuje kromě volby barevnosti povrchu (vodorovné dopravní značení) dále UV stabilitu, chemickou odolnost vůči ropným olejům či rozmrazovacím látkám, zvyšuje mechanickou odolnost povrchu a samozřejmě v neposlední řadě jeho protiskluznost.


V systémech přímopojížděných hydroizolací nabízíme také systém s ručně aplikovanou polyuretanovou membránou CONIPUR M 868 F, která plní zároveň funkci obrusné vrstvy. Membrána díky své materiálové bázi nedovolí propadnutí zásypu křemičitým pískem, čímž si zachová svoji tažnost (až 400%) a tedy schopnost přemostění trhlin. Na membránu se opět nanáší finální ochranný nátěr CONIPUR TC 458.


Při aplikaci systémů CONIROOF resp. CONIDECK je nutné důkladně sledovat teplotu podkladu, která musí být min. 3°C nad teplotou rosného bodu. Dále je nutné dodržovat časové intervaly pro aplikaci následující vrstvy, které závisí na teplotě a vlhkosti vnějšího prostředí.


Výběr zajímavých aplikací izolace Conipur v ČR


Akce:      lávky, rampy, stříšky obchodního a obytného centra Benešova třída;
Místo:     Hradec Králové;
Systém: stříkaná izolace CONIPUR M 800 v pochůzné variantě a pro stříšky s UV nátěrem;


Speciální aplikací technologie stříkaných izolací CONIPUR M 800 jsou každoroční postupné izolace ramp a teras v rámci Benešovy třídy, které se zde již v praxi osvědčily a kromě pochozích částí se zde provádí i izolační nástřiky asfaltových krytin stříšek nad obchůdky umístěnými v nižším podlaží. Tato technologie se zde velmi osvědčila a pro podobné případy je velice dobře a jednoduše aplikovatelná.


 


Akce:      heliport;
Místo:     nemocnice Nové Město na Moravě;
Systém: ručně aplikovaný izolační systém CONIDECK B-F;


Velice zajímavá aplikace v systému polyuretanových izolací je uplatnění izolační povrchové úpravy pro poměrně netradiční zatížení – vzlet, přistávání a další manipulace vrtulníku a další speciální techniky v rámci nemocničního provozu. Systémem CONIDECK B-F investor vyřešil dva problémy najednou, a to jak velice trvanlivou a pružnou izolaci  střechy, tak  zároveň vysoce odolnou povrchovou obrusnou vrstvu pro vysoké mechanické zatížení.


 


Akce:      pojížděná střecha parkoviště (05/1999);
Místo:     obchodní centrum Globus v Praze – Zličíně;
Systém: pojížděný systém CONIDECK B-F s ručně aplikovanou hydroizolační membránou CONIPUR M 868 F


Jako přímo pojížděný hydroizolační systém střechy obchodního centra se uplatnilo systémové řešení CONIDECK B-F s ručně aplikovanou hydroizolační membránou CONIPUR M 868 F. Systém nabízí velice trvanlivou a pružnou izolaci střechy včetně ochranného nátěru odolného vůči mechanickému a chemickému zatížení vyvolaného provozem.


 


Akce:      izolace ochozů (08/1999);
Místo:     vysílač Praděd;
Systém: stříkaná polyuretanová membrána CONIPUR M 800 pod betonovou dlažbou.


Pro netradiční objekt, kterým je vysílač Praděd, byla zvolena díky svým přednostem stříkaná hydroizolační membrána CONIPUR M 800. Aplikace stříkané membrány umožnila bezešvé zaizolování střechy kruhového tvaru a bezpečné opracování detailů v podobě prostupujících sloupů či napojení a ukončení na kruhové stěny.