Zatékání ve fasádě

/autor: /,

O využití nedestruktivních vlhkostních detektorů Tramex pro vyhledávání netěsností ve střešních pláštích už jste se mohli dočíst v dříve uveřejněných článcích, ale využití přístroje RWS pro fasády zatím stále není příliš známé. Proto se tentokrát zaměříme právě na fasády.

O tom, že přístroj je vhodný nejen pro střešní pláště, ale i pro fasády, napovídá sám jeho název – RWS – roof and wall scanner (skener pro stěny a střechy). Přístroj RWS je vhodný pro zjišťování příčiny zatékání na fasádách zateplených kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 
Jedná se o příložný nedestruktivní vlhkostní detektor, který měří na principu elektrické impedance. Měřením získáme přesné komparativní výsledky. Elektrody na spodní straně přístroje vysílají do pokladu nízkofrekvenční signály, které pronikají v tepelné izolaci do hloubky cca 75 mm. 

Současné tepelné izolace jsou sice obvykle tlustší, ale v případě podtékání vody za tepelným izolantem můžeme předpokládat, že i nasákavá tepelná izolace bude mírně navlhlá, a tudíž budou místa zvýšené vlhkosti detekována – viz schéma na obr. č.1.

o01.png

Obr. 1: impedanční měření příložným detektorem

Problém se zatékáním obvykle odhalíme na základě projevů vlhkostních poruch v interiéru, nejčastěji v okolí otvorových výplní. Ze zkušenosti víme, že k zatékání z exteriéru dochází nejčastěji v místě osazení otvorových výplní, nejčastěji v místě chybně osazených venkovních parapetů. Identifikace problémového místa se tedy může na první pohled zdát poměrně jednoduchá. Pokud jste se ale již někdy setkali se zatékáním do fasády, sami jistě dobře víte, že najít místo, kudy do ní zatéká, není leckdy vůbec snadné. Ne vždy je totiž tím chybným parapetem parapet umístěný přesně nad místem zatékání do interiéru. Voda si dokáže najít velmi záludné cestičky, což nalezení zdroje zatékání značně komplikuje. Oken bývá na fasádě mnoho a zjistit, který parapet je ten vadný, je často úkolem zdlouhavým a vyžadujícím trpělivost.

Vlhkostní detektor RWS nám pomůže problematické místo vyhledat. Můžeme pomocí něj totiž sledovat trasu vlhkosti, jak ilustruje obr. č. 2. Přístroj přiložíme na vnější omítku a na analogovém číselníku sledujeme naměřenou komparativní hodnotu vlhkosti. Měření zahájíme v místě projevu vlhkostní poruchy (zatékání do interiéru), zmapujeme si jeho okolí a odtud postupujeme po trase vlhkosti (tj. po trase, kde naměříme nejvyšší komparativní hodnoty vlhkosti) až k místu zatékání do fasády.

V případě použití kovových hmoždinek je třeba počítat s určitým zkreslením měření v místě hmoždinek, protože přístroj je citlivý nejen na vlhkost, ale i na kov.

o02.png
Obr. č. 2: Princip vyhledání zdroje zatékání impedančním vlhkostním detektorem

Nedestruktivní detekci můžete doplnit destruktivním měřením, které nám umožňuje vytvořit si profil vlhkosti po tloušťce izolantu. Využijeme k tomu zapichovací izolované vidlice, které jsou součástí specializované měřicí soupravy RWS kit – viz obr. č. 3 a č. 4. Prorážedlem (obr. č. 5) probodneme povrchovou úpravu ETICS. Následně zasuneme izolované vidlice (obr. č. 6) do potřebné hloubky a z měřicího přístroje odečteme naměřenou komparativní hodnotu vlhkosti.

 o03.png
Obr č. 3: specializovaná měřicí souprava RWS kit Obr. č.

o04.png
4: vybavení soupravy RWS kit pro destruktivní měření vlhkostního profilu

o05.png
Obr. č. 5: prorážedlo k přípravě otvorů pro zasunutí měřicí sondy 

o06.png
Obr. č. 6: měřicí sonda – zapichovací izolované vidlice

Následující obrázky znázorňují ukázku měření přístrojem RWS na vzorku fasádního zateplovacího systému.

o07.png
Obr. č. 7: ukázkové měření – vlhkostní detektor pro fasády a vyždímaná utěrka simulující zdroj vlhkosti 

o08.png
Obr. č. 8: ukázkové měření – pohled na vzorek fasádního zateplení (je patrná vložená vyždímaná utěrka)

o09.png
Obr. č. 9: ukázkové měření v suchém místě (naměřená komparativní hodnota: 0) 

Obr. č. 10: ukázkové měření ve vlhkém místě (na snímku je patrná vložená vyždímaná utěrka) – naměřená komparativní hodnota: 100

Podívejte se také na naše video, kde uvidíte krátkou ukázku z měření v terénu:
video – RWS na fasádě

Více informací najdete na ww.tramex.cz.

 

Podobné články:
Impedanční defektoskopie při přejímce střešního pláště
Kontrola střešních plášťů novou metodou impedanční defektoskopie