Nové normy 04/13

/autor: /

Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2013.


VYDANÉ ČSN


ČSN EN 1264-2+A1 (06 0315)
kat.č. 92652
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Vydání: Duben 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1264-2 (06 0315) Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami; Vydání: Červen 2009
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 12631 (73 0321)
kat.č. 92724
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; (idt ISO 12631:2012)
Vydání: Duben 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13947 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; Vydání: Červenec 200
Podrobnosti z ÚNMZ
ZMĚNY ČSNČSN 73 0532
kat.č. 92636
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
Vydání: Únor 2010
Změna Z1
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN 73 6101
kat.č. 92575
Projektování silnic a dálnic
Vydání: Říjen 2004
Změna Z2
Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZOPRAVY ČSN


ČSN 75 9010
kat.č. 92660
Vsakovací zařízení srážkových vod
Vydání: Únor 2012
Oprava 1
Vydání: Duben 2013 (Oprava je vydána tiskem)


 


 zdroj: Věstník ÚNMZ