Zemnící pásek ve spodní stavba – technické řešení

/autor: /

V současné elektrické době je potřeba mít stavební konstrukce, resp. prakticky všechno řádně uzemněné. To znamená, že s tímto uzemněním musíme projít přes hydroizolační povlak. To je samozřejmě možné, ale je to potřeba dělat s citem a úctou k hydroizolacím.

Bohužel příklady, které mám, jsou velmi nepozitivní.

Obr. č.  1 – prostup zemních pásků fólií tzv. „na hulváta“

Izolace jsou v současné době mnohdy brány jako nepříjemná komplikovanost, zejména při provádění. Jedním z detailů, které je potřeba řešit, je právě prostup zemních pásků. Jedná se o prostup kovového plecháče kolem kterého je izolační systém sevřen pomocí pevné a volné příruby. Tento detail je prověřen mnohými lety fungování v reálném stavebnictví.

Obr. č.  2 – detail předcházejícího

 

Obr. č.  3 – opracování prostupujícího pásku PMMA – polymetylmetakrylátem

Na Obr. č. 3 je patrný konstrukční detail prostupujícího zemního pásku, který je dotěsněný stěrkou. Toto řešení je samozřejmě legitimní, ale preferuji detaily, které jsou připravené a tedy plně funkční.

Obr. č.  4 – konstrukční detail řešení prostupu zemnícího pásku skrz asfaltovou hydroizolaci

 

Obr. č.  5 – profi vyrobená tvarovka k detailu prostupu zemnícího pásku

Obr. č.  6 – vlastní tvarovka, která umožňuje provedení těsného prostupu zemního pásku

 

Obr. č.  7 – reálné provedení prostupu zemnícího pásku před tím, než se osadí volná příruba

 

Obr. č.  8 – reálné provedení prostupu zemního pásku

Vrátili jsme se do doby prefabrikátů, kdy prakticky každá konstrukce se sestavuje jako lego z řady komponentů. Je tam patrná základní filosofie, že prefabrikované prvky vyrobené ve stabilní dílně budou mít méně vad než ty realizované v nepohodlí staveniště. Což je velmi rozumná úvaha.