Živičné šindele a jejich kotvení

/autor: /

Obvykle každý z výrobců a dovozců živičných šindelů jednoznačně určuje místa, kde je nutné šindele mechanicky kotvit k podkladním konstrukcím. Tato referenční místa je nutné dodržet (minimálně z pohledu dodržení záručních podmínek ze strany prodejce). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat plochám se strmým sklonem (nad 60o sklonu), kde je obvykle nutno používat větší množství kotvících prvků.


Na obrázcích ve fotogalerii však můžete vidět, jak se mechanického kotvení šindelů zhostili někteří řemeslníci přímo na stavbě. První dvě fotky ukazují kde všude se jim povedlo šindel přibít k bednění. Další dvě následně ukazují systém, zvolený na velmi strmé římsové části střešního pláště…


A pokud se někdy setkáte s takovýmto nebo obdobným „kotevním systémem,“ pak pozor na jeho tvůrce, určitě nebudou patřit mezi pravé odborníky.Toto a text: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia, s.r.o.