Živičné šindele – chyby v odvětrávání

/autor: /

Pro správnou funkci a dlouhodobou životnost šikmého střešního pláště krytého živičnými šindely je zajištění odvětrávání. Proto se na problém odvětrání podíváme v dalším díle našeho seriálu po poruchách šikmých střech s krytinou ze živičných šindelů.


Větrání střech je nutné kvůli odvodu vlhkosti (zabudované, technologické, provozní atd.) z podstřešního prostoru do vnějšího prostředí. Není-li větrání půdních prostor vyřešeno, dojde ke kondenzaci vlhkosti na spodním líci bednění. To v krátké době může způsobit poškození všech tesařských konstrukcí v podstřešním prostoru.


Minimální větrací plocha nezateplených (jednoplášťových) střech se stanoví (dle některých zdrojů) výpočtem jako 1/1200 plochy střešního pláště. Větrací průduchy by měly být umístěny tak, aby umožňovaly proudění vzduchu po celé ploše spodního líce bednění. Tím se zamezí kondenzaci vlhkosti na bednění v zimním období a současně umožní odsávání přehřátého vzduchu z podstřeší během vysokých letních venkovních teplot.Text a foto: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.