24. konference Hydroizolace a vozovky na mostech

/autor: /,
Ve dnech 3.-4.prosince 2014 se konala v jihomoravském Kurdějově již v pořadí 24.konference na dané téma. Tradičně byla uspořádána společností IZOMEX Brno a organizačně zajištěna paní Ing. Hanou Némethovou – SB KONZULT, rovněž z Brna. Odborným garantem opět byl Ing.Karel Matějů, CSc., jednatel společnosti Izomex. Mediálními partnery těchto konferencí jsou odborné časopisy Beton, Silnice a železnice a Střechy, fasády a izolace a internetové portály izolace.cz a mosty.cz. Partnery letošního ročníku byly společnosti SIKA, BASF a sdružení firem Vlček Solution – Koga bau. 

o1.jpg
Obr. 1 Úvodní přednáška konference

Tyto konference pořádá společnost Izomex každoročně již od roku 1990, přičemž namísto 24.konference se v roce 2013 uskutečnilo pouze jednodenní pracovní setkání vybraných odborníků – „kulatý stůl“ v Tetčicích u Brna, na kterém byly analyzovány současné aktuální technické problémy izolačního a vozovkového souvrství, které se vyskytly na několika stavbách v posledních letech a jejichž pravá příčina nebyla zcela objasněna. Jde o delaminaci souvrství v různých jeho úrovních, zejména na rozhraní mezi pečetící vrstvou a izolační vrstvou a dále izolační vrstvou a vrstvou ochrannou resp. ložnou vrstvou vozovky. 

o2.jpg
Obr. 2 Pohled do sálu konference
Hlavním cílem tohoto setkání bylo prezentovat tyto konkretní problémy a připravit základní podklady pro jejich řešení a vysvětlení formou státního výzkumného úkolu.
Vlastní v pořadí 24.konference se tedy uskutečnila ve zkráceném 1,5 denním rozsahu až v letošním roce a výše zmíněné praktické problémy byly opět hlavním projednávaným tématem pracovního programu dne 4.12. Účastníci byli informováni o dosavadním průběhu průzkumu problematických staveb a jeho dílčích výsledcích a v neposlední řadě také informováni o tom, že byl učiněn další krok k zahájení již výše zmíněného výzkumného úkolu. 

o3.jpg
Obr. 3. Příprava místa pro wokshop

Konference byla zahájena dne 3.12. workshopem společností SIKA a BASF, které formou teoretických přednášek i praktických ukázek prezentovaly své nejnovější materiály pro mostní vozovky. Ve večerních hodinách pak proběhlo tradiční společenské setkání všech účastníků a partnerů konference.
O doprovodnou výstavu se postaraly partneři konference. Kromě workshopu na konferenci vystoupilo celkem 14 přednášejících 
(některé příspěvky přineseme v následujících týdnech – pozn. redakce), které si pozorně vyslechla necelá stovka účastníků.
Věřme, že jubilejní 25. konference proběhne v době pro tuzemské silniční a mostní stavitelství příznivější, což se s určitostí v kladném smyslu projeví jak na bohatosti jejího programu, tak na zájmu odborné veřejnosti.


Fotografie poskytla Ing. Hana Némethová SB KONZULT