Nové normy 12/14

/autor: /
Dne 8. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2015. 

VYDANÉ ČSN


ČSN EN 60695-9-2 (345615)

kat.č. 96510

Zkoušení požárního nebezpečí – Část 9-2: Šíření plamene po povrchu – Přehled a významnost zkušebních metod; (idt IEC 60695-9-2:2014)
Vydání: Prosinec 2014


Podrobnosti z ÚNMZ
ČSN EN 60695-10-2 ed. 2
(345615)

kat.č. 96399

Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou; (idt IEC 60695-10-2:2014)
Vydání: Prosinec 2014

S účinností od 2017-03-26 se zrušuje ČSN EN 60695-10-2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou; Vydání: Červenec 2004

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12326-1 ed. 2
(721891)
kat.č. 96363

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici*)
Vydání: Prosinec 2014

S účinností od 2016-05-31 se zrušuje ČSN EN 12326-1 (72 1891) Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace výrobku; Vydání: Březen 2005

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13950 ed. 2
(723609)

kat.č. 96274

Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Prosinec 2014

S účinností od 2016-04-30 se zrušuje ČSN EN 13950 (72 3609) Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Květen 2006


Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN P 74 7250

kat.č. 96356

Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
Vydání: Prosinec 2014

Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60695-10-2
(34 5615)
kat.č. 96400

Zkoušení požárního nebezpečí – Část 10-2: Nadměrné teplo – Zkouška kuličkou

Vydání: Červenec 2004

Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 12326-1
(72 1891)
kat.č. 96364

Výrobky z břidlice a přírodního kamene pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady – Část 1: Specifikace výrobku
Vydání: Březen 2005

Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13950
(72 3609)
kat.č. 96328

Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Květen 2006

Změna Z1
Vydání: Prosinec 2014


Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ