Budoucnost dotací Nový Panel, Zelená úsporám a dalších

/autor: /

Budoucnost dotací Nový Panel, Zelená úsporám a dalších, dopady legislativních změn na navrhování a provádění budov jsou velice zajímavá témata, která  jsou v současné době rozhodující pro rozhodování mnohých investorů. Organizátoři konference VIII. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI právě takovéto informace pro Vás zajišťují. Jako pozvánku na tuto konferenci přikládáme dopis organizátorů.


Milé dámy, Vážení pánové


dovolujeme si Vás upozornit, že na VIII. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI očekáváme vystoupení zástupců STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ  a STÁTNÍHO FONDU ŹIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, kteří seznámí účastníky konference s informacemi o budoucnosti programů ZELENÁ ÚSPORÁM a NOVÝ PANEL či dalších forem podpory bydlení, rekonstrukce, výstavby, bytových domů a staveb občanské vybavenosti.


Konference se uskuteční ve dnech 13. a 14. listopadu  již tradičně v Hradci Králové.


Uzávěrka přihlášek je již v pátek 9. listopadu  přihlášení můžete využít formulář v PDF pozvánce, přihlášky umístěné na webových stránkách, nebo on-line přihlašovacího systému.


Ze zajímavých přednášek letošního ročníku upozorňujeme zvláště na tyto:  • očekávané změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných jak na rekonstrukci tak na novou výstavbu bytových domů
  • diagnostika a sanace azbestové zátěže v konstrukcích budov občanské vybavenosti
  • dopady legislativních změn (revizae novely zákona č. 406/200 Sb o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění rekonstrukcí budov
  • zajištění nízkoenergetického standardu při opravách a rekonstrukcích stávajících objektů
  • budoucnost pasivních domů a domů s téměř nulovou potřebou energie v oblasti bytové výstavby a veřejných budov

Celý program a bližší informace o konferenci, naleznete v PDF dokumentu.


S pozdravem a přáním úspěšného dne


Miroslav Bezouška


 


Přihláška na konferenci ke stáhnutí po kliknutí zde. Po vyplnění ji zašlete na adresu info@regeneracebytovehofondu.cz.


Veškeré informace o konferenci včetně všech dokumentů ke stažení naleznete zde.