15. jubilejní veletrh Střechy Praha

/autor: /

Veletrh Střechy Praha oslaví v únoru 2013 15 let své úspěšné existence. Stal se postupně nejprestižnější akcí v oboru střech a skutečným svátkem všech střechařů. 6. až 9. února 2013 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech bude veletrh Střechy Praha v souběhu s výstavou Solar Praha a novým projektem Řemeslo Praha zahajovat nadcházející stavební sezonu. 


Veletrh Střechy Praha je v tomto oboru oprávněně vnímán jako nejvýznamnější a největší akce v České republice a stal se synonymem práce pokrývačů, klempířů, tesařů a především firem nabízejících materiály, bez nichž by se realizační firmy neobešly. Veletrhu se tradičně účastní hlavní výrobci a dodavatelé střešních materiálů a vysoké procento odborných návštěvníků. Jednoznačnou devízou a tím, co veletrh odlišuje od ostatních, je jasná 14 let trvající specializace akce a ustálené základní body nomenklatury, které zahrnují střešní krytiny a materiály, tepelné izolace, střešní doplňky, nosné konstrukce, střešní okna a světlíky a veškeré služby pro stavbu a rekonstrukce střech. 


Předchozí ročník znamenal pro veletrh velký přelom v dosavadní historii, kdy se nově místem konání stal areál PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Změna místa konání pozvedla úroveň celého veletrhu a i návštěvnost byla výborná. Jubilejní ročník Střechy Praha se bude tedy podruhé konat v Praze Letňanech.


Záštity veletrhu udělily významné instituce a organizace jako jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ČVUT Praha fakulta stavební, VUT Brno fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí. Dále úzce spolupracují Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, Asociace výrobců minerální izolace, Energy Centre České Budějovice, Československá společnost pro sluneční energii nebo Česká fotovoltaická asociace.


V rámci 15. ročníku byla navázána užší spolupráce s Centrem stavebního inženýrství a.s. a Svazem zkušeben pro výstavbu. Jejich představitelé budou garanty části odborného přednáškového programu, který se bude věnovat novinkám v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, energetické certifikaci budov dle novely zákona č. 406 /2000 Sb. o úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2000 Sb., životností a účinností fotovoltaiky při uplatnění na střešních konstrukcích nebo   ptimalizací tepelně izolačních vlastností plášťů budov.  Další blok přednášek je zaměřen na problematiku střešních nástaveb z hlediska platných právních předpisů, návrhových kritérií a technického řešení jejich nosných a obalových konstrukcí. Aktuálním tématem budou progresivní tepelně izolační materiály.


Náš partner, společnost A.W.A.L., připravuje v rámci veletrhu další, již 14. ročník prestižní konference Izolace.


Po loňské úspěšné premiéře budou k dispozici opět služby Stavebního poradenského centra Střechy Praha, kde zájemci bezplatně získají kvalitní informace a doporučení od nezávislých odborníků z mnoha oblastí provádění a navrhování staveb, se zaměřením na střechy a úspory energií. Toto centrum zaštiťuje organizace ČKAIT, Fakulta stavební ČVUT Praha a Fakulta stavební VUT Brno. Chybět nebudou i další bezplatná poradenská centra provozovaná nezávislými organizacemi.


Veletrh Střechy Praha od jeho 6. ročníku doprovází specializovaná výstava na stále aktuální téma Solar Praha, která zahrnuje oblast úspor energií a obnovitelných zdrojů. Připravuje se její již 9. ročník, který bude zpestřen připravovaným Fórem pro starosty a ostatní zástupce měst a obcí. Řešit se budou mimo jiné možnosti úspor energií ve veřejných budovách, jaké obnovitelné zdroje je vhodné využít pro veřejné budovy, včetně prezentací již realizovaných úspěšných projektů ve vybraných městech a obcích.Novým projektem s názvem Řemeslo Praha bude veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků, jehož cílem je představit širokou oblast výrobců a dodavatelů nářadí, techniky, ochranných pracovních pomůcek a materiálů. Prezentovat se budou i cechy, svazy a další profesní sdružení, i např. možnosti vzdělávání či rekvalifikací v oblasti řemeslných prací.
K 15. jubileu si veletrh Střechy Praha nadělil nové logo a s tím souvisí i celková modernizace, zpřehlednění a zjednodušení struktury  webových stránek veletrhu. Nové logo současně získala i specializovaná výstava Solar Praha. 


Přihláškové materiály a další informace jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz


Ing. Jitka Šefránková
ředitelka veletrhu