Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů 2022 – díl III.

/autor: /, ,

Pořadatelem historicky prvních cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek. Tato instituce má na Slovensku svůj ekvivalent – Cech strechárov, jehož zástupce se do Mlýna Davídkov přijel podívat. Tím velmi významným a čestným hostem byl pan profesor Jozef Oláh, čestný předseda Cechu strechárov SK.

Obr. 1 – Zleva profesor Oláh, hlavní mistr zkoušek Jiří Doležal a Marek Novotný, člen představenstva Cechu KPT ČR

Profesor Oláh, který je v oboru střech mimořádnou osobností, strávil na akci celý den až do večera. Setkání to bylo pro všechny velmi příjemné a vesměs probíhalo nad izolacemi, včetně vysvětlování, jak je patrné z dalšího obrázku.

Obr. 2 – Pan Jiří Doležal vysvětluje provedení makety zpracované v asfaltové izolaci pánům Oláhovi a Ivanu Misarovi. Zcela vpravo pak stojí autor díla – pan Miloš Silnica z firmy DogaIzol. Jeho práce byla vyhodnocena jako jedna ze tří nejlepších v tomto ročníku.

Slovenský Cech strechárov a český Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR mají společné to, že sdružují řemesla zabývající se střechami. Na Slovensku stojí v čele předseda pan Eduard Jamrich, u nás je cechmistrem pan Ivan Dvořák. V mnoha ohledech ale jsou oba cechy velmi rozdílné. Český cech byl dlouho orientovaný primárně na klasická řemesla (pokrývače, klempíře a tesaře), takže izolatéři (nebo jinak pokrývači plochých střech s povlakovými izolacemi) jsou v této branži nováčky. Současně jsou izolatéři nováčky na poli mistrovských zkoušek. V době, kdy v této oblasti stavebnictví v minulosti proběhly poslední mistrovské zkoušky, ještě o nějakých izolatérech nikdo nic nevěděl. Povlakové izolace ještě neexistovaly. Pak byly bohužel cechy zrušeny a s nimi i mistrovské zkoušky.

Naproti tomu slovenský Cech strechárov má jako dominantní oblast své činnosti definovány ploché střechy. Neznamená to, že by ostatní typy střech ignoroval, ale ploché střechy (resp. povlakové izolace) zde převládají. Kromě jiného pořádá slovenský Cech strechárov každoročně konference k zájmové problematice – Bratislavské sympózium STRECHY. Jeho loňský ročník byl kvůli kovidovým restrikcím přesunut na letošní podzim (19. – 20. 10. 2022). Konference je vždy dvoudenní, obohacená o večerní společenské setkání, které je vždy mimořádně příjemné.

Ale vraťme se na Mlýn Davídkov a na první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů. Kromě již zmíněných vzácných okolností se zde stala ještě jedna příjemná událost. Obvykle se provádění izolací nechává plně v rukou zkušených řemeslníků. To zde tak úplně neplatilo. Hořáku se chopili i kolegové, jejich běžné pracovní povinnosti jsou někde úplně jinde. Mluvím o pánech Petru Jůnovi, prokuristovi firmy Axter CZ, a Martinovi Pánkovi, technickém řediteli firmy TopWet. Na následující fotografii je patrné patřičné zaujetí obou jmenovaných pánů pro provádění vodotěsných izolací.

Obr. 3 – Vlevo pan Petr Jůn a vpravo pan Martin Pánek. Uprostřed je jim radou nápomocen emeritní polír pan Václav Bína.

Osobně si myslím, že odborné stavební školy, včetně škol vysokých, by měly dbát na vzdělání nejen teoretické, ale i praktické. Aby si inženýři třeba zkusili, co to znamená správně provést izolační povlak. Tak jednoduché to není a je potřeba k tomu mít odpovídající zkušenost a pracovní „fortel“.

Proti zapojení se pánů „manažerů“ kupodivu nikdo neprotestoval, zejména když svoji práci odváděli s velkým zaujetím. Dokonce to bylo i trochu nakažlivé, ale na rozdíl od kovidu nakažlivé velmi prospěšně!

Po této zkušenosti jsem v pokušení navrhnout, že by bylo vhodné uspořádat nějakou akci i pro jiné kolegy (např. ze ČKAIT). Aby dostali podobnou příležitost a mohli si sami něco „svařit“. Máte zájem? Ozvěte se, jsem připraven o tom diskutovat.

Obr. 4 – Na závěr velké poděkování patří všem, kteří se historicky prvních Mistrovských zkoušek izolatérů zúčastnili, a to v jakékoliv formě