Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů 2022 – díl II.

/autor: /, ,

Pořadatelem historicky prvních cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR, spolek. Neobešel se při tom bez spolupráce s mnoha firmami, a to jak se členy, tak s nečleny cechu. A co bylo principem prvních Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů? Šlo o vytvoření kritérií pro hodnocení tohoto řemesla. Izolatéři totiž nikdy žádné Mistrovské zkoušky neměli. Tento institut byl zrušen dávno před tím, než s nástupem nových materiálů izolatérské řemeslo vůbec vzniklo.

Po proběhlých prvních Cechovních Mistrovských zkouškách (26. – 28.1.2022) je doložitelných 17 mistrů tohoto řemesla, u nichž je možné garantovat, že kvalita jejich práce a práce lidí, které řídí, je na nejvyšší možné úrovni. To znamená, že jimi garantované, prováděné či řízené dílo je naprosto funkční, vodotěsné a ještě navíc pěkné.

Dalším benefitem prvních Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů bylo zjištění, jak na tom obor je z hlediska řemeslné a technické dovednosti. Pro zkoušky byly pány Markem Novotným a Jiřím Doležalem navrženy modely, které pak pan Doležal vyrobil a na místě nainstaloval. Řemeslníci, ucházející se o titul Mistra, je opracovávali asfaltovými, resp. fóliovými hydroizolacemi. Zjištění organizátorů přitom bylo velmi potěšující. Prakticky všichni byli schopni provést složitý konstrukční detail v obou typech hydroizolací. Méně veselý je fakt, že předvedené znalosti a dovednosti získali pouhým okoukáváním od starších a pokročilejších kolegů. O nějakém učení pro izolatéry si mohli nechat jen zdát, a to platí dodnes. Zdát si musíme nechat o podpoře státu v oblasti vzdělávání řemeslníků všeobecně. Okukování se projevilo i na Mistrovských zkouškách, kde se každý díval, jak to dělají sousedé. Pánové pak vášnivě debatovali nad jednotlivými variantami provedení, což byla pro organizátory velká satisfakce.

Obr. 1 – Základní vysvětlování k provedení Mistrovské zkoušky

Na obr. 1 je pan Jiří Doležal z firmy IzoDol, současný hlavní izolatérský mistr. Vpravo od něj je pan Václav Bína, emeritní hlavní izolatérský mistr a bývalý zaměstnanec firmy A.W.A.L. Oba se podíleli na řízení zkoušek a realizací izolací na připravených modelech. Kromě toho při chození mezi jednotlivými maketami vysvětlovali a ukazovali různé jiné způsoby provádění, což pro účastníky Mistrovských zkoušek představovalo další vítané vzdělávání. Nebránili se ani praktickým ukázkám. Sami brali do ruky nářadí a předváděli co se stane, když se to udělá jinak. V této souvislosti vyvstává připomínka dalšího vzdělávání řemeslníků, které u nás zrovna moc podporováno není.

Obr. 2 – Velmi praktická ukázka práce s klempířskými prvky

Na Mistrovských zkouškách izolatérů se projevil jeden docela zajímavý fenomén. V rámci norem se dominantně řeší klempířské prvky po šikmé střechy, ploché střechy jsou z tohoto pohledu druhořadé. Zřejmě bude nutné stávající normu a ostatní dokumenty, které jsou k dispozici, doplnit právě o technické řešení klempířiny pro ploché střechy. Nejedná se přitom jen o řešení okapnic a závětrných lišt. Problematika klempířských prvků, jak bylo na Mistrovských zkouškách patrné, je opravdu velmi široká.

 

Obr. 3 – Základní rady nad modelem, kdy pánové s velkou pozorností poslouchají rady do života

Obr. 4 – Další zastávka nad okapnicí

Obr. 5 – Otázky a odpovědi provázely celý čas, kdy se prováděly izolace na připravených maketách

Mám obrovskou úctu ke všem kolegům, kteří se mnou prožili dva dny provádění izolací na maketách,“ říká iniciátor historicky prvních Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů, pan Marek Novotný, „a sledovali také okamžitou destrukci oizolovaných maket ihned po dokončení. Viděl jsem kolem sebe naprosté nadšení malých velkých kluků, kteří si stále rádi hrají. Za to na nejlepší čekala tekutá odměna.“

Na historicky prvních Cechovních Mistrovských zkouškách izolatérů se podílela řada firem, které vyslaly své zástupce, aby složili Cechovní Mistrovské zkoušky. Celkem bylo 20 izolatérů a jen třem z nich komise doporučila, aby to zkusili ještě jednou. Kvalita jejich práce nebyla srovnatelná s ostatními, u nichž téměř nebylo možné najít nějaké vady. Provedení sice někdy bylo velmi neortodoxní, ale přesto se těžko hledal důvod k výtkám. Všichni zúčastnění prováděli pokládku PVC folie, ke zkoušce z pokládky asfaltových pásů se jich přihlásilo jen 12.

Absolvování Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů poskytuje úspěšným frekventantům jeden významný benefit. Mohou se prokazovat a užívat titul držitel Cechovních mistrovských zkoušek. Tím ostatním signalizují, že firma, za kterou Mistrovské zkoušky skládali, je firmou kvalitní a je možné se na ni spolehnout. Toto kritérium tady zatím nebylo.

Připomeňme, že garantem Mistrovských zkoušek izolatérů byl Cech KPT ČR, a to osobní účastí cechmistra Ivana Dvořáka a člena představenstva Marka Novotného. Oba dva potvrzují, že řemeslníci v oblasti izolací (tj. izolatéři či také pokrývači povlakových krytin),  kteří participovali na těchto zkouškách, jsou vynikajícími řemeslníky a jsou mimořádně důležitou součástí celého profesního řetězce.

 

Obr. 6 – Na tomto obrázku vysvětluje Jiří Doležal cechmistrovi Ivanu Dvořákovi (druhý zprava) zákonitosti navařování fólie na fóliové plechy