Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů 2022 – díl IV.

/autor: /, ,

Historicky první Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů se konaly 26. – 28. ledna 2022 a přinesly řadu pozitivních impulsů, které je nutné dál rozvíjet. Významným impulsem je nepochybně fakt, že Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů připravila sekce plochých střech – lépe řečeno povlakových vodotěsných izolací (jak praví názvosloví dle ČSN 73 1901 – Navrhování střech), která byla v Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR vytvořená poměrně nedávno. V čele sekce stojí pan Marek Novotný.

O průběhu i zákulisí Cechovních Mistrovských zkoušek jste se dočetli už v předcházejících dílech tohoto seriálu. Dnes vám ale odtajníme to nejpodstatnější – jména účastníků a majitelů titulu Držitel Cechovních Mistrovských zkoušek.

Zkoušek se zúčastnili a po jejich úspěšném složení získali v rámci Cechu KPT ČR mistrovské tituly tito řemeslníci:

Václav Bína – emeritní hlavní mistr firmy A.W.A.L., s.r.o. (www.awal.cz)

Jiří Doležal – hlavní mistr zkoušek, firma IzoDol s.r.o. (https://test68363.webnode.cz)

 1. David Torač – firma BASE IC, s.r.o. (www.base-ic.cz)
 2. Jakub Dočekal – firma BASE IC, s.r.o. (www.base-ic.cz)
 3. Jakub Šuráň – firma Brněnské izolace, spol. s r.o. (brnenske-izolace.com)
 4. Miloš Silnica – firma Doga IZOL s.r.o. (www.dogaizol.cz)
 5. Jiří Vaníček – firma Doga IZOL s.r.o. (www.dogaizol.cz)
 6. Tomáš Sala – firma H-IZOL Liberec s.r.o. (www.izolaceliberec.cz)
 7. Miroslav Pavlík – firma HIPOS s.r.o. (www.hipos.cz)
 8. Petr Kut – firma HIPOS s.r.o. (www.hipos.cz)
 9. George Uzunov – firma HT Steel, a.s. (www.htsteel.cz)
 10. Jan Bouřil – firma HYDROIZOL spol. s r.o. (www.hydroizol-sro.cz)
 11. Jan Bešta – firma HYDROIZOL spol. s r.o. (www.hydroizol-sro.cz)
 12. Jakub Gazaň – firma Izolex Moravia, spol. s r.o. (www.izolex.cz)
 13. Pavel Gazaň– firma Izolex Moravia, spol. s r.o. (www.izolex.cz)
 14. Radek Šafář – firma P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. (p-systemsstrechy.cz)
 15. Jiří Barnet – firma P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o. (p-systemsstrechy.cz)
 16. Radek Tikovský – firma Pastell, s.r.o. (pastell.cz)
 17. Zdeněk Jetel – firma Pastell, s.r.o. (pastell.cz)

Oceněných izolatérů mohlo být ještě víc, jenže si bohužel svou daň vybral kovid. Kvůli němu se Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů nemohla zúčastnit plná třetina dalších firem a řemeslníků.

Vzhledem ke vzniklé situaci připravuje Cech KPT ČR, ve spolupráci s firmou A.W.A.L. s.r.o., na konec března tohoto roku druhé kolo Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů. Potvrdilo se totiž, že zkoušky mají velký význam pro všechny zúčastněné a je třeba primárně přihlášeným umožnit jejich absolvování.

Osobně jsem si ověřil, že toto řemeslo je postaveno na lidech,“ říká garant zkoušek pan Marek Novotný. „Na řemeslnících, kteří mají své řemeslo rádi a jsou ochotní ukázat své schopnosti na modelu.“ Zkušební modely připravil pan Jiří Doležal z firmy IzoDol, který byl hlavním zkušebním mistrem Cechovních Mistrovských zkoušek. Z titulu své funkce připravil nejen modely, ale také technologii provedení, a to jak pro asfaltové, tak pro fóliové izolace. V rámci přípravy a ověřování správnosti navržených modelů sám prakticky provedl všechny zkušební postupy, takže samozřejmě i pan Jiří Doležal získal právo užívat titul Držitel Cechovních Mistrovských zkoušek. Kromě toho byl na základě dohody v rámci Cechu KPT ČR ustanoven do pozice hlavního mistra České republiky pro sekci izolatérskou – tedy pokrývačů povlakových izolací.

Obr. 1 – Hodnotící komise 1. Cechovních Mistrovských zkoušek (leden 2022) – zleva pan Jiří Doležal, cechmistr Ivan Dvořák, profesor Jozef Oláh (host), pan Marek Novotný a pan Václav Bína

Cechovní zkouška se skládala ze dvou částí, přičemž dominantní byla část praktická. Jednalo se při ní o provedení izolací asfaltových, resp. fóliových, na připravené maketě. Druhá část zkoušky byla teoretická, kde byly zjišťovány technické znalosti jednotlivých uchazečů z oblasti techniky, tj. teoretické podklady pro praktické znalosti.

Obr. 2 – Příprava a testování maket pro zkoušky v areálu firmy IzoDol s.r.o.

Obr. 3 – Dokonalý výtok při zkušebním provádění v rámci firmy IzoDol, s.r.o.

Obr. 4 – Připravené modely pro provádění Cechovních Mistrovských zkoušek izolatérů

Obr. 5 – Celkový pohled na prostor, kde zkoušky probíhaly (v popředí pan Jiří Doležal při diskusi nad prováděním části asfaltů, v pozadí tohoto prostoru byly prováděny fóliové izolace)

Obr. 6 – Detail provádění fóliových izolací

V rámci Cechovní Mistrovské zkoušky byly prováděny dvě materiálové varianty na stejném modelu. Prověřovalo se provedení izolace na bázi dvouvrstevných asfaltových pásů se všemi detaily (kouty, rohy, kruhový prostup). Totéž pak bylo prováděno ve fóliových izolacích. Z tohoto důvodu byl mistrovský titul také rozdělen na dvě části, a to na část mistrovskou v oblasti asfaltů a v oblasti fólií. Nicméně většina „mistrů“ absolvovala obě materiálové varianty.

Tento první, resp. spíše nultý ročník Cechovních Mistrovských zkoušek byl řekněme zkušební, a to ze všech hledisek. Ať už šlo o organizaci, technické řešení zkoušek i ochotu izolatérských firem neznámé zkoušky absolvovat. Ukázalo se však, že vytvořený koncept po všech stránkách funguje a je možné v něm pokračovat. „Jsem velmi vděčen všem, kteří byli ochotni jít se svou kůží na trh a vstoupit do neznámých vod mistrovských zkoušek,“ neskrývá svou vděčnost iniciátor celé akce pan Marek Novotný, člen představenstva Cechu KPT ČR s odpovědností za povlakové izolace pro ploché střechy.

Samozřejmě ale zcela pozitivní všechno není. Řemeslné mistrovské zkoušky jsou verbálním tématem i na oficiálních úrovních snad více než 12 let. Přesto se do současné doby toho moc reálného neodehrálo a se změnou vlády došlo k dalšímu zabrzdění procesu mistrovských zkoušek. Jsou totiž důležitým tématem pro cech a ostatní nadšence, ale ne pro většinovou společnost a vládní garnituru. Na druhou stranu to bylo velké pochopení a vstřícnost na všech stranách, které doplněné o dávku nadšení umožnily první Cechovní Mistrovské zkoušky uspořádat. Důkazem jsou fotografie v tomto seriálu o prvních Cechovních Mistrovských zkouškách.

První Cechovní Mistrovské zkoušky izolatérů povlakových izolací mohou sloužit jako příklad pro případné další následovníky, a to i v ostatních stavebních oborech. Jejich organizátoři si ověřili celý proces realizace a pečlivě identifikovali kritická místa, na která je nutné se soustředit. Cesta je tedy prošlapaná.

 Moc děkuji všem, kteří měl odvahu se do organizace a realizace těchto zkoušek zapojit.

Ing. Marek Novotný, PhD., člen představenstva Cechu KPT ČR, spolek