ČSN EN ISO 140-14 – vzduchová a kročejová neprůzvučnost

/autor: /

ČSN EN ISO 140 – „Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách“ je předpisem o měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách. Tento dokument obsahuje popis zvukově izolačních měření pro netypické situace v budovách, které nejsou obsaženy v základních normách ISO 140-4
a ISO 140-7. Výše zmíněně základní normy podrobně popisují a určují měřící postupy za ideálních podmínek, ale neposkytují dostatek informací o tom, jak vhodně zvolit měřící uspořádání v místnostech odlišujících se od obvyklého jednoduchého pravoúhlého tvaru a standardní velikosti obytných místností.


Zpracované směrnice vznikly zejména pro stanovení měřících postupů pro velmi rozlehlé místnosti, dlouhé a úzké místnosti, schodiště, spojené místnosti, apod. Jejich používání by mělo přispět
k reprodukovatelnosti stavebně akustických měření a mělo by umožnit vyhnout se časově náročnému uvažování v konkrétních měřících situacích.


Uvedená směrnice je přednostně použitelná při měření v místnostech bytů, škol, hotelů apod.,
s objemy menšími než 250 m3.


Datum vydání: duben 2005
Datum účinnosti: 1.5.2005
Celkem stran: 36
Cena: 406 Kč


Normu, resp. uváděnou směrnici, si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.