Nová ČSN 73 0527 Akustika

/autor: /

ČSN 73 0527 stanovuje hlavní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostorů pro kulturní účely, prostorů ve školách a prostorů pro veřejné účely. Platí pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory, v nichž kvalita poslechových podmínek či akustická pohoda hraje významnou roli.


ČSN 73 0527 je v platnosti od počátku dubna 2005. V normě je několik dílčích změn, oproti předchozímu vydání, které platilo od roku 1998. Mezi ty výraznější změny patří změna přístupu k době dozvuku v některých školních prostorech, kde doposud stačil širokopásmový obklad stropu a nyní se vyžaduje doba dozvuku. Tyto změny by mohli mnohé zastánce nezávaznosti norem nechat v klidu, ale je potřebné zdůraznit, že tato norma je již přes rok právě pro školy závazná díky Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.


Datum vydání: březen 2005
Datum účinnosti: 1.4.2005
Celkem stran: 16
Cena: 249 Kč


Normu si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.