Dřevěné šindele trochu jinak, po Slovinsku.

/autor: /,

Obr. č.  1 – Šindelové střechy jsou krásnou součástí slovinské horské krajiny

Každá země má ve stavebnictví svá specifika. Střechy nejsou výjimkou. Principy, materiály zůstávají stejné nebo obdobné, ale konkrétní řešení je vždy trochu jiné.

Jedním z příkladů (současně s připomenutím krás Slovinska) jsou krytiny šikmých střech ve Slovinsku, resp. ve slovinských horách. Jedná se o variantu dřevěných šindelů, kde ale jednotlivé prvky nejsou tvarované, ale šindele jsou provedeny ve více, tedy dvou vrstvách, nejen s přesahem jako u nás.

Obr. č.  2 – Celkový pohled na prkennou střechu, nebo také střechu z dřevěných netvarovaných šindelů

Efekt, který je dokumentovaný na těchto fotografiích se nazývá „banánový efekt“ a spočívá v tom, že oba povrch stavebního materiálu, tepelné izolace, dřeva, desek na bázi dřeva a dalších mají tendenci s smršťovat jinak než ostatní hmota. Tím dochází k této deformaci. Základní příčinou je tedy teplota a vlhkost.

Obr. č.  3 – Konvexní a konkávní „banánový efekt“

Obr. č.  4 – Detailní pohled na střešní krytinu

Tvarová nestálost jednotlivých prvků je způsobena charakterem použitého materiálu, dřeva, které je cyklicky namáháno klimatickými podmínkami, tj. teplotou a vlhkostí. Důsledkem jsou tyto tvarové změny. To u našeho typu technického řešení moc nehrozí, protože jednotlivé prvky jsou vzájemně propojeny, což účinně brání těmto tvarovým změnám. Nicméně provedení takovéto střechy je výrazně

Obr. č.  5 – Detail krytiny s tvarovými změnami jednotlivých prvků

Obr. č.  6 – Detail krytiny s tvarovými změnami jednotlivých prvků

Obr. č.  7 – Detail střechy, kde je patrná absence klempířských prvků, které se při tomto řešení téměř nepoužívají

Obr. č.  8 – Nejen střechy, ale i fasády jsou řešeny stejnou technologií. Někdy se tam vyskytnou i stopy současno doby, tedy např. fotovoltaika

Obr. č.  9 – Tento typ střešní krytiny se dosud používá a do této krajiny samozřejmě patří

 

Každá krajina má svá specifika, která je vhodné, nebo nutné respektovat, tak aby se zachovala tvář této krajiny, ale i stavebnictví, které k této části Evropy patří.