Nefungující detail zateplení soklu stavebního objektu

/autor: /,

Ve stavebnictví je nutné dbát na pravidla hry. Jedním z nejvýznamnějších pravidel je, že stavební konstrukce nejsou moc rády, když jsou dotovány vodou. Takže je velmi nutné je chránit před srážkovou, ale také stékající vodou. Následky absence těchto patření jsou následujících obrázcích, kdy je patrné, co se s takovým obkladem XPS stane, když se nezabrání příkonu vody do tohoto detailu. V každém případě nad tomto detailem chybí klempířská konstrukce, která by zabránila zatékání vody do konstrukcí, které nejsou tomuto zatékání odolné.

Obr. č.  1 – Destrukce zateplení soklové části objektu

Obr. č.  2 – Destrukce zateplení soklové části objektu

Obr. č.  3 – Destrukce zateplení soklové části objektu

Toto je typický detail, jak se zateplení soklu nemá řešit. Kromě tohoto, že vrchní část zateplení není zajištěna proti srážkám, provádět tenkovrstvou omítku na XPS, který na to není úpraven a je hladký, tj. omítka na tom nebude drže je naprosto nesmyslné řešení, které nemůže vést jinam než k stavební poruše, která je zde dokumentovaná.