Důsledky zatékání a jejich řešení

/autor: /, ,
Nejcitlivějším místem pro zatékání jsou prostupy ve stavebních konstrukcích a dilatační spáry. V těchto místech se projevuje zatékání nejdříve a signalizuje nefunkční hydroizolační povlak, a to jak v ploše, tak i v detailu.

obr.1.png

Obr. č.  1 – pohled na zatékání kolem vpusti.

Ve většině případů je toto důsledkem nefunkčnosti hydroizolačního povlaku, což se projevuje také podtékáním hydroizolačního povlaku. 

Oproti tomu protékání vody dilatační spárou bývá dominantně důsledkem vzájemného pohybu konstrukcí a absence odpovídající úpravy hydroizolačního povlaku.

obr.2.png

Obr. č.  2 – pohled na technické řešení netěsnosti (standardní, ale netrvalé) – tzv. kyblíkové odvodnění.

Tímto stylem se sice zabrání tomu, aby voda kapala na zem, nebo na auta, ale v případě nutnosti eliminovat tento typ zatékání je možné navrhnout i hezčí řešení, i kdy ne trvalé, ale schopné přežít určitou dobu, než dojde ke korektní rekonstrukci.


obr.3-zatekani.png

Obr. č.  3 – konstrukční detail technického řešení „třístupňové“ vpusti
obr.4-zatekani.png
Obr. č.  4 – 3D model výrobku

obr.5-zatekani.png

Obr. č.  5 – 3D model výrobku


obr.6-zatekani.png

Obr. č.  6 – konečný výrobek

Tento systém třístupňových vpustí jsme připravili s firmou TOPWET s.r.o., která je vyrobila tak, jak je patrné na fotografiích. Jedná se samozřejmě o technické řešení, které je spíše dočasné, ale výrazně elegantnější než kyblík zavěšený pod stropem. 


Zpracováno na základě podkladů firmy A.W.A.L. s.r.o a TOPWET s.r.o.