Půvab českých kostelů, včetně jejich střech – díl II.

/autor: /
Další výlet nás zavede k památnému místu Budeč, které se nachází 17 km severozápadně od centra dnešní Prahy u obce Zákolany a její části Kováry v okrese Kladno. Jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Stejně jako Lštění i Budeč patřila k hlavním opěrným bodům našeho raného středověku (10. století) a rodů, které k tomu patřily. Lštění bylo hraniční hradiště Slavníkovců proti Přemyslovcům. Budeč je tradičním místem spojeným s Přemyslovci. 
Někdy mezi lety 895 a 905 zde kníže Spytihněv I. založil Rotundu sv. Petra. Svatováclavské legendy se zmiňují o tom, že zde pobýval v mládí kníže Václav. 

Rotunda, původně zasvěcená pouze sv. Petru, byla postavena z příkazu knížete Spytihněva I. někdy po roce 895. Zdivo mírně nepravidelné kruhové stavby o průměru přes 8 m je z velké části původní. Jde o nejstarší dodnes funkční stavbu na našem území. Hranolová věž na severní straně přibyla někdy ve 2. polovině 12. století. Uvnitř se dochovala kamenná renesanční kazatelna s datem 1585. Přístavba sakristie pochází z roku 1663. Vnitřek kostela byl 2. srpna 1876 poškozen požárem a většina výzdoby včetně hlavního oltáře je tak novodobá. Nynější oltář vytvořil v letech 1926 až 1927 podle návrhu Štěpána Zálešáka řezbář František Vavřich. V jeho středu je umístěn krucifix neznámého původu z konce 16. století. Stylizovaná podoba budečského kostela ve stříbrném provedení na červeném poli je vyobrazena na znaku a praporu obce Zákolany.


Bohužel střešní plášť a krytina původní nejsou, ale přesto svou formou kryjí historickou stavbu, ke které patří prejzová střecha, i když v době jejího vzniku (9. stol.) to byla určitě jiná krytina. Přesto i tento střešní plášť je možné z mého pohledu označit za moc hezký. 


budec-1.jpg


budec-2.jpg


budec-3.jpg
budec-4.jpg

fotografie: autor