Energetická náročnost osvětlovacích soustav

/autor: /

Problematice energetické náročnosti a úspor elektrické energie je pozornost věnována již řadu let. V posledním desetiletí se v důsledku diskuze o globálním oteplování a jeho dopadech zvýšil tlak na rychlejší zavádění postupů týkajících se snižování energetické náročnosti budov a jejího hodnocení do praxe. Příspěvek se věnuje vztahu mezi světelně technickými parametry a energetickou náročností osvětlení a popisuje možné směry v hledání energeticky účinných osvětlovacích soustav.


Příspěvek Ing. Petra Žáka, Ph.D. je ke stažení zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2010, leden 2010