Moderní konstrukce zateplení podkroví

/autor: /

Moderní konstrukce zateplení budov a jejich podkroví mají úzkou souvislost s kvalitou vnitřního prostředí, které těmito úpravami vytváříme. Příspěvek se zamýšlí nad těmito souvislostmi a nabízí jedno z možných řešení, využívající inovativní materiály a konstrukční přístupy ověřené v praxi.


 


Příspěvek prof. Ing. Jana Krňanského, CSc. si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2010