Hydroizolace plochých střech – poruchy střešních plášťů

/autor: /

Součástí programu konference Izolace 2014, byl také křest knihy o poruchách
hydroizolací plochých střešních plášťů, které vychází z expertní a znalecké
činnosti mé, ale též mých kolegů, kteří mají svůj důležitý podíl na vzniku této
knihy. Nesmí zapomenout, že výrazné množství podkladů, bylo použito z archivu
firmy A.W.A.L., s.r.o. a z dlouholeté práce této firmy.

Společně se spoluautory panem dr. Misarem a dr. Šutliakem se podařilo
shromáždit obrovské množství více jak 500 obrázků z různých typů poruch a to jak
materiálových, tak i prováděcích. Tyto poruchy jsou v knize stručně popsány a
vysvětleny. Vzhledem k rozsahu této problematiky předpokládám, že tuto knihu
budeme neustále doplňovat a doplňovat, protože témat a příkladů na doplnění je
více či méně nekonečné množství. Doufám, že tato kniha, i když tématem patří k
hororovým příběhům, bude tvořit poučení pro naše kolegy a také varování, že je
neustále nutné být ve střechu. Pardon ve střehu.

Jako každý autor mám dojem, že vše co stvořím je nedokonalé, nekompletní
prosím Vás jako čtenáře o náměty. Předpokládám, že tato kniha bude sloužit jako
základ pro neustálé doplňování a upravování, protože bohužel se objevují
problémy nové a neznámé, kde je nutné hledat nejen příčinu, ale i řešení, tak
aby se problémy pokud možno neopakovaly. To je sice příjemný sen, ale každý by
měl mít nějaký cíl.

Bližší informace o dostupnosti publikace