Nové normy 04/2019

/autor: /

Dne 8. dubna 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 129-1 (01 3130)
kat.č. 507193
Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1:
Obecné zásady; Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 129-1 (01 3130) Technické výkresy – Kótování a tolerování – Část 1: Všeobecná ustanovení; Vydání: Srpen 2005

ČSN ISO 129-5 (01 3130)
kat.č. 507194
Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování
kovových konstrukcí; Vydání: Duben 2019

ČSN EN 1794-1 (73 7061)
kat.č. 507203
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1:
Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu; Vydání: Duben 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1794-1 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Neakustické vlastnosti – Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu; Vyhlášena: Srpen 2018

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN ISO 22825 (05 1184)
kat.č. 506573
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů
u austenitických ocelí a slitin niklu+); EN ISO 22825:2017; ISO 22825:2017;
Platí od 2019-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22825 (05 1184) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 12691 (72 7646)
kat.č. 505186
Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro
hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu; EN 12691:2018;
Platí od 2019-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12691 (72 7646) Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení odolnosti proti nárazu; Vydání: Červen 2006

ČSN EN 17190 (72 7660)
kat.č. 506666
Hydroizolační pásy a fólie – Index odrazivosti slunečního záření; EN 17190:2018;
Platí od 2019-05-01