Indonézia a strechy

/autor: /

Indonézia je zem tisícok rôznorodých ostrovov. Pri návšteve tejto krajiny určite každého, ako aj mňa, na prvom mieste prekvapí domorodé obyvateľstvo, svojrázne pamiatky dávnovekých kultúr, dodnes žijúca tradícia umeleckého prejavu, množstvo sopiek a nádherná príroda so zelenými ryžovými poliami. Je toho dosť, čo upúta. Veď je to krajina, od nás veľmi vzdialená. Dĺžka letu aj s medzipristátiami a prestupovaním trvala 19,5 hodín.
Samozrejme, pri tomto všetkom sú zaujímavé aj strechy z pohľadu ich riešenia. Veď každý kút zeme má svoje špecifiká pri strechách budov z hľadiska tvaru a použitého druhu krytiny. Strecha odzrkadľuje technickú vyspelosť životnej úrovne, vplyv klímy a dostupnosť materiálov s rešpektovaním tradície.
Všeobecne o histórii
Indonézia sa skladá z viac ako 17 000 ostrovov, ale približne 6 300 je obývaných. Svojim počtom obyvateľov, vyše 250 miliónov, patrí medzi najľudnatejšie krajiny na svete. Predkovia dnešných obyvateľov sem prišli okolo roku 1500 pred našim letopočtom zo Západnej Indie. Určite sú zaujímavé dejiny tohto súostrovia pri vzostupe rozvoja hinduistickej a budhistickej ríše, alebo invázii Mongolov. Ďalej do tohto teritória vstupovali arabskí obchodníci a zároveň šírili islam. Moslimské kráľovstvo tu zapustilo svoje korene, ale prišla invázia európskych mocností. Zo začiatku tu boli Portugalci a neskôr od roku 1595 Holanďania až do roku 1942. Po Holanďanoch tu panovali krátke obdobie počas II. svetovej vojne Japonci. Kapitulácia Japoncov v roku 1945 znamenala koniec svetovej vojny v Ázii. Opäť sa pokúšali územie získať Holanďania. Začiatok skutočnej nezávislosti Indonézie nastal až po nátlaku OSN od roku 1949. Indonézia je prevážne poľnohospodárska krajina. Priemyselný sektor v rámci hospodárstva postupne získava na význame.
Obyvateľstvo a kultúra
Obyvatelia tohto súostrovia sú stále usmiati, ochotní pomôcť a s otvorenou dušou s vami diskutujú. Pre nás svojim myslením i tradíciami sú často nepochopiteľní. V chápaní tradícii sú iní, nakoľko ich zachovávajú s úctou a novým rozmerom. Majú iný pohľad na svet a úctivejší postoj voči sebe samému a k iným. Prešlo mi mysľou, že je to asi kvôli rozdielnemu náboženstvu, či životnej filozofii. Ale ich radostný a pokojný pohľad na svet pochádza predovšetkým z dávnych tradícií, ktoré si veľmi uctievajú.
Indonézia má bohatú a rôznorodú kultúru, tradíciu a umelecké formy. Medzi základné princípy života, ktoré sú všade prítomné v tejto krajine, patria najmä princípy vzájomnej pomoci a spolupráce. Veľmi veľa sa stretávajú a medzi sebou diskutujú a riešia nejaké záležitosti. Všetko vyplýva z tradície poľnohospodárskeho a vidieckeho spôsobu života. Takýto spôsob života je stále zaužívaný. Vplyvy náboženstva do spoločenského života sú na každom ostrove a v každej dedine rôzne a závisia od miestnej histórie. Umelecké formy často vznikali na kráľovskom dvore, z folklóru, z hinduistickej mytológie a tvoria neoddeliteľnú súčasť náboženských obradov. Divadelné umenie je veľmi rozšírené a ponúka širokú škálu typov a štýlov. Hudba, tanec a dráma sa zvyknú veľmi často navzájom preplietať. Rozšírené sú bábkové divadlá a určite za pozornosť stojí tieňohra. Hrá sa s koženými bábkami, ktoré drží bábkar a rozpráva príbeh a sprevádza ho orchester. Hrá sa oproti bielemu plátnu, kým v pozadí svieti lampáš a tak sa prenášajú tiene postáv na plátno. Väčšina obecenstva sedí pred plátnom, aby videli tiene. Tradičné predstavenie môže trvať od večera do rána, ale je možné pozrieť si kratšie verzie. Ešte za povšimnutie stoja umelecké remeslá. Indonézsky národ je umelecky založený a vyjadruje sa prostredníctvom maľby, drevorezbárskych prác, plátna a hudby. Obyvatelia majú prirodzený zmysel pre krásu. Svoje domovy a sochy božstva, ktorých je na tisíce, zdobia kvetmi.
Krajina a podnebie
Najkrajšími perlami krajiny sú bezpochyby ostrovy Jáva a Bali. Každý má svoju špecifickú tvár a každý ponúka niečo nové, zvláštne. Jáva je najhustejšie obývaný ostrov (130 miliónov obyvateľov) a kultúrnym a politickým srdcom krajiny. Nachádza sa tu hlavné mesto Indonézie Đ Jakarda, ktorá odjakživa udávala tón a štýl širokému okoliu. Nájdete tu mnoho náboženských stavieb, pamätník Monas, čínsku štvrť Glodok, koloniálnu časť mesta Botavia, ale aj modernú časť s výškovými budovami. Najväčším skvostom Jávy je krásny chrámový komplex Borobudur. Tento Budhistický chrám má podobu terasovej pyramídy týčiaci sa do výšky 34 m. Ostrov Bali je ostrov bohov, duchov a démonov, veď na ňom sa nachádza viac ako dvadsať tisíc hinduistických chrámov. Vôbec najvýznamnejší komplex chrámov Tanah-Lot, čo znamená v preklade Svätá zem, je na ostrove. Zaujímavé sú na Bali mestečká, ako napríklad Ubud, Kuty, Kintarman, ale aj krása pláží a pralesov. Indonézia je tropická krajina s pekným počasím po celý rok, ktoré sa delí na dve ročné obdobia, daždivé a na suché. Prechodné obdobia medzi obidvoma sezónami sú charakteristické slnečnými dňami s občasnými búrkami. Teplota vzduchu počas obdobia dažďov sa pohybuje v rozmedzí od 21 a 35 ˇC, až na mimoriadne výnimky. Priemerná vlhkosť vzduchu je zvyčajne medzi 75 – 100 %.
Ako je to so strechami
Spôsob zastrešenia stavebného objektu strechou patrí medzi základné otázky pri výstavbe. Strechy sú odzrkadlením všetkého toho, čo je v jednotlivých častiach článku napísané. Je to v prvom rade bezpečná ochrana pred klímou, ktorá je charakterizovaná najmä množstvom zrážok (dažďa). Každá strecha je riadne preverená proti tomuto účinku. Teda čím je charakterizovaná? Je to ich jednoduchosťou tvaru a druhom použitého materiálu krytiny. Zvláštnosťou Indonézie z hľadiska striech je ich neuveriteľná rôznorodosť. Na strechách Indonézie môžeme vidieť kontrast odlišných stupňov vývoja architektúry a úrovne staviteľstva a účelu budovy. Rozvoj výroby stavebných materiálov stabilne vzrastá a dosiahol dôležitý pokrok, ktorý sa prejavuje aj v súčasnej výstavbe. Príkladom je určite nová výstavba najmä hlavného mesta Jakarty, ktorá je charakterizovaná výškovou zástavbou. Ak si uvedomíme, že Indonézia je seizmické územie s činnými sopkami, určite nás to prekvapuje. Budovy tejto výstavby majú ploché strechy. Obyvatelia Indonézie sa postupne naučili zhotovovať stále dokonalejšie strechy, v ktorých stelesnili dômyselnú vynaliezavosť i estetické cítenie. Počas celého vývoja striech, ktorý odzrkadľuje úroveň poznania z hľadiska tvaru a sklonu strešných rovín a používajú prevážne šikmé a strmé strechy.
Rozhodujúcu úlohu z hľadiska ochrany pred dažďom, vetrom atď. má krytina. Z hľadiska konštrukčného riešenia je používaná krytina skladaná alebo povlaková. Povlaková krytina sa používa len pri novej výstavbe s plochými strechami. Skladaná krytina zaujímavých svojských tvarov striech je keramická alebo slamená z cirku. Škridla keramickej krytiny je urobená z tvarovaných plošných prvkov. Spôsob kladenia je jednoduchý (jednovrstvový) na latovanie a ukladá sa na strih. Škridla má prírodnú farbu pálenej hliny. Hrúbka škridly je oveľa menšia, ako sme zvyknutý u nás. Použitie druhu krytiny je záležitosťou určitých častí územia, tradície, materiálovej základne a finančných možností. Strechy tradičných budov vyvolávajú svojim tvarom hlboké asociácie a majú dostatočný počet prvkov, ktoré ju charakterizujú.
Strechy sakrálnych stavieb, ktoré pripomínajú pyramídu s niekoľkými terasami, alebo tvar zvona, predstavujú samostatnú kategóriu v riešení striech. Tie najvýznamnejšie sú pod ochranou Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Celé konštrukcie stavieb sú realizované z andezitových kamenných kvádrov. Napríklad Borobudúrsky chrám je postavený z 2 miliónov andezitových kvádrov. Kvádre sú spájané so zúbkovaním a tvoria aj strechu s bohatou výzdobou. Aj odvodňovací systém je na vysokej úrovni. Vždy stačí odviesť prívalovú vodu tropických lejakov tak, aby nepretiekli škárami pomedzi kvádre. Tieto strechy vôbec nepripomínajú európsky štýl.
Záver
Čo povedať na záver putovania po Indonézii? V žiadnom prípade nemôže byť nik, kto absolvuje putovanie po Indonézii, sklamaný. Je tam dosť pamiatok pod ochranou UNESCO. V mestách a na dedinách či už na pobreží oceánu, alebo vnútrozemí sa môžeme oboznámiť s tradičnými tvarmi a krytinami striech. Jednoznačne sú najviac používané šikmé strechy s tvarovanou keramickou škridlou. Pri súčasnej výškovej výstavbe sa používajú ploché strechy. Prostredníctvom tohto článku som vám chcel predstaviť krajinu juhovýchodnej Ázie Đ Indonéziu, jej najdôležitejšie medzníky v dejinách, jej kultúrne bohatstvo, ale aj poukázať na strechy budov. Som si istý, že aspoň trochu ste si mohli utvoriť o nej obraz.
Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava


Vyobrazenie:
1) Zrútenie budovy zapríčinené zemetrasením v Jakarte na ostrove Java, ktorý má 130 miliónov obyvateľov
2) Pohľad na novú časť Jakarty, ktorá má až 18 miliónov obyvateľov
3) Chrám a jeho strechy v čínskej štvrti „Glodok“ Jakarty
4) Strechy budhistického chrámu Borobudur postaveného v roku 750, ktorým hovoríme stupa
5) Charakteristická strecha v Indonézii na ostrove Java v meste Jogyararta (budova múzea)
6) Hinduistický komplex Candi Frambanan na ostrove Java so zaujímavo riešenými strechami jednotlivých chrámov, ktorých je celkove 224
7) Strechy rodinných domov v meste Jogyararda, ktorá má 3 milióny obyvateľov
8) Pohľad na staré strechy s keramickou krytinou v dedine Kampunk na ostrove Java
9) Krása striech rodinných domov na vidieku, vytvorených rovinnými plochami s použitím keramickej krytiny
10) Pohľad na časť striech osobného lodného prístavu pri prechode na ostrov Bali
11) Aj takto sú realizované strechy rodinných domov na ostrove Bali v meste Kuty
12) Strechy rybacích reštaurácií v meste Kuty na brehu Indického oceánu
13) Hinduistický komplex chrámov „Tanah-Lot“ umiestnený na skale ostrova v Bali
14) Strechy chrámu „Monkey Forest“ nachádzajúceho sa v pralese
15) Ostrov Bali je duchovný ostrov Indonézie (strechy „kaplniek“ chrámu bohov)
16) Riešenie striech sídla bohov Kumung Gagung postaveného pred 2 000 rokmi
17) Uložená keramická škridla v predajni stavebných materiálov v dedine Mandharaja (rub škridly je vytvarovaný a líc je hladký)
18) Palivom pre vypaľovanie keramickej škridly sú sušené kokosové orechy
19) Pec na vypaľovanie keramickej škridly v dedine Mandharaja na pobreží Indického oceánu
20) Typický tvar strechy rodinného domu na ostrove Bali s použitím keramickej škridly
21) Šintuistický komplex chrámov „Ulun Danu“ postavených na jazere


 


Zdroj: Střechy, fasády, izolace 7-8/2009