Jak vyřešit problém kotvení izolace plochých střech?

/autor: /
Se stále se zvyšujícími nároky pro zatížení a dimenzování stavebních prvků řeší mnohé stavební firmy jedno velké dilema: jak ukotvit izolaci ploché střechy, aby splňovala všechny normy a zároveň bylo řešení ekonomicky přijatelné? Máme pro vás několik tipů.

Nejjednodušší a vlastně také nejpoužívanější kotvení představuje staré dobré mechanické ukotvení. Izolační vrstvu za pomocí vrutů, šroubů a kotev připevníte k nosnému podkladu střechy a je hotovo. Výhodou tohoto řešení jsou ekonomická dostupnost, minimální zatížení střešní konstrukce nebo relativní jednoduchost provedení. Na druhou stranu šrouby a vruty jsou extrémně namáhány vlivem větru, navíc mohou korodovat. A dokonce ani ne všechny podklady jsou pro mechanické kotvení vhodné.

Další oblíbenou a hojně využívanou metodou je tzv. přitížení izolace. V takovém případě nedochází k žádnému mechanickému kotvení nebo lepení, ale izolace se shora zatíží – obvykle kačírkem nebo zeminou, případně dlažbou. Ve vyspělejších zemích se v posledních letech rozmohl i trend tzv. zelených střech (střechy, jež se osází vegetací) – i na to lze nahlížet jako na formu přitížení.

Jakkoliv je přitížení izolace elegantním řešením, naráží na jeden zásadní problém – totiž přetížení střešní konstrukce. Na svou střechu navezete několik stovek kg materiálu navíc, což může zejména pro starší střechy představovat kritický problém.

Dalším možným řešením je lepení izolace. To lze provádět pomocí asfaltových pásů nebo třeba fixačních lepidel, avšak znovu naráží na zásadní problém – kvalitu povrchu. Střecha musí být pro lepení dokonale rovná, stabilní a neporušená, což rozhodně nebývá pravidlem.

o1.jpg


Z výše nastíněných důvodů se jako ideální řešení jeví použití izolačního materiálu, jež není nutno vůbec kotvit. Máme na mysli stříkanou PUR pěnu, která má nulové požadavky na podklad (přilepí se k betonu i oceli a nikdy nepodfoukne), nezatěžuje střešní konstrukci (je velmi lehká) a má životnost v řádu desítek let. Jedinými objektivními problémy jsou postupná degradace pěny nebo tvoření boulí na krustě, které však vždy způsobuje neodborný nástřik nebo nekvalitní pěna. Stačí proto jenom vybrat spolehlivého dodavatele – a nic ze zmíněného vás nepotká.

o2.jpg