Jaká další témata zazní na konferenci Izolace 2020?

/autor: /, , ,

Do termínu konání konference Izolace 2020 zbývá 20 dní. Jaká další témata nás čekají?
Více informací o konferenci včetně registrace najdete zde.

 

PROČ DODRŽOVAT NORMY PŘI NÁVRHU A REALIZACI ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH?

Jakákoli stavba, ať už novostavba, či rekonstrukce, má mnoho úskalí. Tato úskalí a jejich technická řešení provází celou stavbu již od tvorby projektové dokumentace, až po samotnou realizaci. Tento příspěvek je zaměřen na běžně porušované zásady, které se objevují od návrhu, výpočtu a samotné realizaci odvodnění plochých střech. A nakonec položí, snad i trochu kacířskou, myšlenku.

KOMPARACE ARBITRÁŽNÍHO A SOUDNÍHO ŘÍZENÍ VE SPORECH ZE SMLUV O DÍLO

Podnikatelská činnost s sebou spolu s faktickou věcnou činností přináší také problémy, které v rámci nezřídka protichůdných podnikatelských zájmů a potřeb vyústí ve zpravidla dvoustranný spor. Není-li již jiné možnosti řešení, musí pak spor mezi podnikateli někdo rozhodnout. Tím, kdo nakonec rozhoduje spor bývá zpravidla soud, nicméně ten není jedinou institucí, která může spor mezi podnikateli rozhodnout. I přes různé negativní zprávy, které proběhly v posledních letech českými sdělovacími prostředky, zůstává také rozhodčí řízení (arbitráž) velmi oblíbeným prostředkem pro řešení sporů mezi podnikateli. Cílem tohoto článku je klasické soudní řízení i arbitráž stručně představit, jakož i vymezit jejich rozdíly, výhody a nevýhody.

OCHRANA OSOB PROTI PÁDU Z VÝŠKY Z POHLEDU PLATNÉ LEGISLATIVY

Každá střecha, ze které hrozí pád z výšky, musí být přiměřeně plánovanému provozu vybavena zábradlím nebo záchytným systémem. K takovému stavu by měl přispět zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, který blíže specifikuje práce zhotovitele a stanovuje jak jeho povinnosti, tak zejména povinnosti zadavatele stavby. Vedle tohoto v roce 2016 aktualizovaného zákona je samozřejmě nutné zohledňovat v procesu výstavby také ostatní legislativní požadavky, zejména Nařízení vlády 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb.