I asfaltové pasy je nutné svařovat

/autor: /,

Jeden z nešvarů všech hydroizolací, a to jak asfaltových, tak fóliových, je špatné svařování těchto hydroizolačních materiálů. U fóliových je to to jednoznačně nedostatečná šířka a teplota svařování, kdy fóliová hydroizolace je slepena, ale ne svařena. U asfaltových hydroizolací je to varianta na dané téma. Nedostatečná šířka svaru, resp. nesvaření vůbec. V případě, že není spálena separační vrstva (fólie PE na spodní straně asfaltových hydroizolačních materiálů), nedojde k jejich řádnému svaření a tím ani k jejich spolupůsobení, a to zejména u dvouvrstevných asfaltových hydroizolačních materiálů.

Kromě separační fólie Pe, která je na spodní straně asfaltových hydroizolačních pasů, jsou hydroizolační pásy přelepeny identifikační páskou, která má na sobě údaje o hydroizolačním pásu a měla by se před navařením zplna strhnout. V případě, že se tak nestane je velmi komplikované je při navařování spálit. V případě, že se při následných kontrolách najdou, je to zásadní chyba provádění, která má za následek výrazné snížení kvality svarů a celkové spolehlivosti provedené hydroizolace.
Na obr. č. 1 a 2 foto 1 a foto 2

jsou označeny šířky svarů oboustrannými červenými šipkami. Z poměrů na fotografii je možné označit tyto přesahy za naprosto nedostatečné s šířkou mezi 20–30 mm. Obvyklý požadavek na šířku svaru asfaltových hydroizolačních materiálů je min. 80 mm, tedy tato šířka je menší jak 30 % obvykle požadované šířky svaru.
Jednostrannými červenými šipkami je označena nesvařená separační fólie, kterou je opatřena spodní strana asfaltových hydroizolačních materiálů, která slouží k jejich separaci v průběhu jejich skladování. Další červenou šipkou je označena lepící páska, kterou bývají opatřeny role asfaltových hydroizolačních materiálů a je nutné ji před navařování strhnout tak, aby hydroizolační asfaltový pás šlo rovnoměrně navařit.

Závěr:
Při identifikaci těchto zásadních chyb při provádění asfaltových hydroizolačních materiálů je nutné provést podrobnou kontrolu celého hydroizolačního povlaku a tyto zásadní vady opravit. V mnohých případech oprava spočívá v přepáskování takovýchto spojů. Ve většině případů se jedná o příčné spoje, které je nutné takovýmto způsobem opravit, posílit.