Nové normy 01/2020

/autor: /,

Dne 8. ledna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2020.

ČSN EN ISO 14731 (05 0330)
kat.č. 509361
Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; (idt ISO 14731:2019); Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14731 (05 0330) Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN ISO 16536 (72 7057)
kat.č. 508581
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé
navlhavosti při difuzi; EN ISO 16536:2019; ISO 16536:2019; Platí od 2020-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12088 (72 7057) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti
při difuzi; Vydání: Září 2013

ČSN EN 1849-2 (72 7641)
kat.č. 508580
Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2:
Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; EN 1849-2:2019;
Platí od 2020-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1849-2 (72 7641) Hydroizolační pásy a fólie – Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti – Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech; Vydání: Duben 2010

ČSN EN 490+A1 (72 3240)
kat.č. 508940
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace
výrobku; Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 490+A1 (72 3240) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn – Specifikace výrobku;
Vyhlášena: Říjen 2017

ČSN EN 13967+A1 (72 7612)
kat.č. 509090
Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti zemní
vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie pro izolace proti tlakové vodě – Definice
a charakteristiky; Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13967+A1 (72 7612) Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN 73 0032
kat.č. 509350
Navrhování stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů;
Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů; z 1977-02-21

ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511)
kat.č. 509142
Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost; (idt ISO 16283-2:2018); Vydání: Leden 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16283-2 (73 0511) Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách –
Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vyhlášena: Únor 2019

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 4136 (05 1121)
kat.č. 509401
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem;
Vydání: Květen 2013
Oprava 1; Vydání: Leden 2020 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16798-1 (12 7027)
kat.č. 508558
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 1: Vstupní parametry
vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem
na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky –
Modul M1-6; EN 16798-1:2019; Platí od 2020-02-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 15251 (12 7028) Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti
budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení
a akustiky; Vydání: Únor 2011