Jaká témata zazní na konferenci Izolace 2020?

/autor: /, ,

Konference Izolace, která se uskuteční 6. 2. 2020, přinese řadu zajímavých témat. Tady je malá ochutnávka.. Více informací včetně registrace na konferenci najdete zde. Programem vás provede pan docent František Kulhánek společně s panem inženýrem Markem Novotným…

Odvodnění střech s napojením na izolaci
Zajímá Vás, jak správně a bezpečně vyřešit detail střešního vtoku? Jaké jsou možnosti začlenění do konstrukce střechy? Řešíte zelené nebo pojížděné střechy? Zajímalo by Vás proč je litina nebo nerezová ocel vhodnější pro střešní konstrukce? Na to vše Vám odpovíme v naší prezentaci nebo i po jejím skončení.

Vady a poruchy mechanického kotvení
Zdánlivě jednoduchá, často podceňovaná a neodborná realizace mechanického kotvení hydroizolací plochých střech může způsobit uživateli funkční problémy, případně škody, nebo havárie střešního pláště.
Cílem mého krátkého příspěvku je poukázat na možné hlavní příčiny vzniku těchto vad a poruch.

Školení a kontrola jako prevence soudních sporů
Ideálním výsledkem činnosti realizační firmy je spokojený zákazník. Tohoto cíle je nejsnáze dosaženo kombinací kvalitního materiálu a jeho stejně kvalitní pokládky. V dnešní době je právě kvalita provedené práce nejčastější příčinou reklamací, dohadování o slevách a případných soudních sporů. Jedinou cestou, jak toto riziko snížit a omezit, je kvalitní školení realizačních firem a jejich následná – a důsledná – kontrola. Úzká spolupráce s realizačními firmami, stavebními dozory a investory v průběhu celého procesu (od návrhu, přes realizaci až po následnou údržbu a servis) je nejlepší cestou, jak se vyhnout soudním sporům.

Hydroizolace v okrajových podmínkách
Příspěvek se zaměří na problematiku navrhování, provádění a provozování hydroizolací, zejména modifikovaných bitumenových pásů, v reálných okrajových podmínkách. Kromě technických a právních souvislostí bude věnována pozornost otázce životnosti a sanace. Budou prezentovány některé časté problematické skutečnosti, následně budou formulovány základní principy optimálního přístupu.

Rozvoj izolační techniky na půdě České hydroizolační společnosti ČSSI
Obsah:
• informace o vzniku a činnosti ČHIS
• přehled nejdůležitějších směrnic vydaných ČHIS
• vztah směrnic ČHIS a technických norem
• příprava konference Voda 2020, pořádané

Komparace arbitrážního a soudního řízení ve sporech ze smluv o dílo
Předmětem a cílem přednášky je rámcové seznámení účastníků konference a dalších posluchačů s rozdílnými možnostmi či procesními a jinými postupy při řešení sporů stran, které mají zpravidla základ v odborném posouzení technického provedení díla. Příspěvek si klade za cíl formou komparace seznámit účastníky konference s výhodami či naopak s možnými nevýhodami dílčích posuzovaných způsobů a forem řešení sporů, seznámit účastníky konference s praktickými věcnými a procesními zkušenostmi a popřípadě poskytnout doporučení vycházející z obvyklé praxe.

Vlastnosti stavebních výrobků pro střechy v procesu návrhu a provádění staveb. Nový zákon o stavebních výrobcích.
Vlastnosti stavebních výrobků mnohdy rozhodují o vlastnostech stavebních konstrukcí a jejich životnosti. Všechny stavební výrobky, které mají rozhodný vliv na výslednou kvalitu stavby podléhají povinnému posuzování shody, tedy zkoušení a posuzování jejich vlastností. U výrobků označovaných CE, kde závisí na výrobci, nebo dovozci, jaké vlastnosti bude deklarovat, prohlášení o vlastnostech výrobků nemusí poskytovat potřebné informace pro návrh a použití výrobků ve stavbě. Při absenci národních norem pro použití výrobků ve stavebnictví by měl tento stav zlepšit připravovaný zákon o stavebních výrobcích. Cílem přednášky budou informace o postupech ověřování vlastností stavebních výrobků a požadavky legislativní požadavky na stavební výrobky dle připravovaného nového zákona o stavebních výrobcích.

Ploché střechy a jejich provádění z hlediska NZEB
Způsob návrhu izolačního souvrství současných plochých střech s ohledem na současné požadavky Vyhlášky 78 a souvisejících norem. Přidaná hodnota zeleného souvrství a řešení pro pochůzné plochy.