Problematika kluzných vrstev v pojížděných střešních pláštích

/autor: /, , ,

Jedno z největších namáhání na pojížděné střešní pláště jsou smykové síly, které vznikají při akceleraci, resp. brzdění motorových vozidel.

Tyto síly působí v průřezu celé skladby a v případě implementace něčeho, po čem mohou jednotlivé vrstvy klouzat, dojde k proklouznutí těchto vrstev, které se dominantně projeví v deformaci povrchových vrstev, zejména zámkové a další pojížděné dlažby. Samozřejmě hydroizolace není také ušetřena a tyto posuny mohou poškodit i hydroizolaci, a to zejména v pevných bodech, od kterých se pak hydroizolace díky těmto silám utrhne.

Obr. č. 1 – deformace pojízdných vrstev – dlažba v důsledku provozu na který není tato skladba stavěná

Ve skladbě střešního pláště, viz obrázky, byla zabudovaná Pe fólie, jako kluzná vrstva (viz obr. č. 7). Tato kluzná vrstva byla doplněna ochrannou vrstvou z recyklované pryže, ve formě rohoží. Při cyklickém namáhání této konstrukce pojezdem vozidel došlo k proklouznutí vrstev na kluzné vrstvě, takže ta splnila svůj účel, fungovala jako kluzná vrstva. Na ni položená vrstva pak sloužila k akustickým účelům tak, aby se strukturální hluk nepřenášel do nosné konstrukce. To se také podařilo, díky svým elastickým vlastnostem tato vrstva eliminovala přenos strukturálního hluku do nosné konstrukce.
Co se však nepodařilo, bylo to, že vrstvy nad pryžovými rohožemi, včetně těchto rohoží proklouzly a nadložní vrstvy, včetně dlažby se zdeformovaly, tak jak je vidět na obr. č. 1.

Ochranné vrstvy na bázi pryže proklouzly, a když nemohly proklouznout, tak se potrhaly, viz Obr. č. 3.

Obr. č. 2 – posunutí ochranných pryžových rohoží ve směru pohybu parkujících vozidel

Obr. č. 3 – destrukce pryžových desek v důsledku smykových sil

Obr. č. 4 – deformace ochranných vrstev v důsledku smykových sil

Obr. č. 5 – deformace ochranných vrstev v důsledku smykových sil – v pozadí je také vidět skladba pojízdných vrstev

Obr. č. 6 – detail deformace ochranných vrstev

Obr. č. 7 – detail deformace ochranných vrstev

Na tomto případě je patrné, jak je nutné dbát všech vstupních údajů, které jsou pro střešní pláště, včetně pojízdných, k dispozici. Všechny je nutné evidovat a skladbu střešního pláště tomu přizpůsobit.
Ignorace zcela jasných namáhání – smykové síly – pak vede k nepříjemným chybám v návrhu nebo realizaci střešního pláště a jeho provozních vrstev.
Samozřejmě problematika provozních vrstev se nevztahuje jen na skladby. Je nutné s největší opatrností navrhovat i konstrukční detaily. Ukončení hydroizolace, odvodnění atd. Odvodnění v této oblasti je též velmi důležité, protože je nutné zajistit odvodnění z několika úrovní a současně zajistit, aby všechny prvky odvodnění byly dlouhodobě funkční atd.
Prostě navrhovat střechy s provozními vrstvami není vůbec jednoduché a vyžaduje to zkušenosti a mimořádnou opatrnost.