Barcelona Casa Battlo – z pohledu střechy

/autor: /,

Střecha jako sochařské dílo. To tento objekt splňuje vrchovatě. Střecha ve formě štítu uzavírá celý objekt. Konstrukční řešení, které bylo použito, vyžaduje absenci mrazu a je tedy pro naše klimatické podmínky nepoužitelné, ale technika umí leccos je možné používat obdobné výtvarné, architektonické řešení jako masku nad skutečnými hydroizolačními a tepelněizolačními vrstvami a vizuálně patrné konstrukce pak budou pouze vizuální maskou.


Obr. č. 1 – uliční fasáda


Obr. č. 2 – detail střechy – resp. štítu objektu

Obr. č. 3a d – detaily šikmého střešního pláště, včetně konstrukčních detailů


Obr. č. 4a–d – detaily šikmého střešního pláště, včetně konstrukčních detailů
Tak jak je zvykem v teplejších krajinách Evropy, ale i jinde na světě, jsou střechy objektů používány k obytným účelům, jako je to v tomto případě, kdy zadní část střešního pláště, oddělená od ulice vysokým štítem je obytná – provozní, pochozí.

Obr. č. 5 – pohled na šikmou střechu a balkóny ze shora


Obr. č. 6 – detail degradace hřebenáče


Obr. č. 7 – provozní, pochozí střecha za štítem objektu


Obr. č. 8 – I na provozní střeše jsou prvky, výtvarně ztvárněné, včetně zábradlí a atiky

I na takovémto objektu je možné udělat nádhernou terasu. Samozřejmě konstrukční řešení odpovídá Barceloně, tedy klimatickým podmínkám, které jsou podstatně mírnější než u nás. Možná však, že v důsledku klimatických změn takovéto terasy budou možné i u nás.