Je možné zeslabit negativní účinek prudkého lijáku? Se systémem Protan BlueProof to jde snadno

/autor: /,

Systém Protan BlueProof umožňuje vypouštět dešťovou vodu do kanalizace postupně a kontrolovaně, čímž se snižuje nadměrný tlak vody, který způsobuje povodně a škody na majetku. Jedná se vlastně o řízené zeslabení negativního účinku prudkých lijáků.

Rozšiřující se urbanizace, zhoršující se klimatické podmínky a extrémní dešťové srážky způsobují, že stávající odtokový a kanalizační systém se často nedokáže vyrovnat s náhlým velkým množstvím vody. Protan BlueProof je revoluční systém „tlumení“ přetlaku vody, určený pro nové i stávající střechy. Není třeba investovat do jiných řešení, systém Protan BlueProof využívá k zadržení dešťové vody stávající plochu střechy. Tím představuje z hlediska nákladů nejefektivnější řešení na trhu. Systém je schválený společností SINTEF, jednou z největších nezávislých výzkumných institucí v Evropě.

Extrémní počasí versus civilizace

Výkyvy počasí jsou stále extrémnější, budovy musí často odolat silným bouřkám nebo krátkodobým průtržím mračen. Tím se vytváří obrovský problém s přebytečnou vodou a záplavami. Stávající kanalizace nejsou dimenzovány na „nové“ extrémní počasí. Třetina vlastníků nemovitostí  uvedla (osloveni společností Protan dotazníkem v roce 2016), že byli v posledních třech letech vystaveni nadměrnému množství srážkové vody.

Nejpalčivější problém představují velká města, kde vsakování vody brání dlažba a jiné nepropustné povrchové úpravy. Zelené plochy, které dříve odváděly dešťové srážky, jsou ve městech minimální. Projevy extrémního počasí v takové lokalitě pak stojí společnost obrovské částky peněz.

Potřebujeme udržitelná řešení, která mohou účinně pomoci vyřešit současné i budoucí problémy způsobené bouřkovými povodněmi. Protan BlueProof dokáže společnosti ušetřit mnoho peněz.

Protan BlueProof se představuje

Systém Protan BlueProof je vhodný pro novostavby i pro renovace objektů a jeho montáž se provádí podobně jako u běžné hydroizolace střechy. Nejběžnější je mechanické, popř. vakuové kotvení, podle toho, co je pro danou budovu nejvhodnější.

Společnost Protan zajišťuje výpočet odtoku vody ze střechy pomocí vlastního softwaru Protan BlueKalk. Ten počítá hloubku vody, celkový objem vody a hmotnost na plochu střechy. Při výpočtech se bere v úvahu návrh střechy, spádová a povrchová plocha, srážky. Výpočet poskytuje úplný přehled všech součástí, které mají být zahrnuty do vlastností systému.

Všechny střechy vyžadují pravidelnou kontrolu a údržbu. Také střešní systém Protan BlueProof vyžaduje každoroční inspekci, aby se předešlo nechtěným událostem.

Řešení pro ochranu planety

Systém BlueProof lze úspěšně aplikovat v rekreačních oblastech, ekologických (zelených) zónách nebo jej kombinovat s výrobou energie. To je důkazem, že společnost Protan vnímá otázku životního prostředí vážně a zabývá se udržitelnými řešeními.

Díky tomu navázala se společností Protan spolupráci environmentální nadace Bellona Foundation, která potvrdila, že společnost Protan propaguje udržitelná řešení pro stavebnictví. Střešní krytina Protan má environmentální certifikaci a lze ji recyklovat.

Benefity systému BlueProof

Systém Protan BlueProof rozhodně nelze považovat za jediné a jednoduché řešení současných problémů se zvládáním srážek. Domníváme se však, že při správném využití a zpracování, spolu s ostatními technickými řešeními, může být zajímavou možností, jak v průmyslových a urbanizovaných aglomeracích lépe zvládat přívalové deště. Jejich četnost se do budoucna bude spíše zvyšovat než opačně.

Protan BlueProof má oproti tradičním řešením několik zásadních výhod:

  • k zadržení vody dochází na střeše a nezabírá se žádná jiná plocha
  • systém nevyžaduje demontáž, výkopové a zemní práce
  • jde o nákladově efektivní řešení – méně dodavatelů, žádné další požadované instalace na stavenišť.
  • důvěryhodnost – na zdárném výsledku se společnost Protan podílí již ve fázi plánování a systémové řešení má technické schválení SINTEF

Referenční objekt

Na přiložených obrázcích je budova Grandahl Bil v Sarpsborgu – první oficiální stavební projekt v Norsku, v jehož rámci byl použit systém BlueProof.

Účel budovy – Prodejna automobilů

Lokace – Sarpsborg (Norsko)

Plocha střechy – 2 500 m2

Použité řešení – Zachycení dešťové vody na střeše

Produkt – Protan BlueProof

Investor: Grandahl Bil

Nová budova Grandahl Bil má jako první v Norsku použit systém BlueProof, a ne klasickou retenční nádrž. Namísto nádrže v zemi byl na střeše vybudován „bazén“ na utlumení přetlaku vody.

Toto řešení vzniklo jako reakce na požadavky místního úřadu a nutnost složitě vykopat a následně převážet 100 kubíků zeminy. Převoz představoval desítky nákladních vozidel a dopravní komplikace. V tomto kontextu se nové řešení ukázalo pro daný stavební projekt jako praktické a současně znamenalo i značný environmentální bonus.

Střecha o rozloze 2 500 metrů čtverečních může během extrémních srážek pojmout a zadržet až 70 tun vody. Realizace zastřešení se systémem BlueProof byla zahájena v červnu 2017 a dokončena o měsíc později, v červenci 2017.