Nové normy 07/2021

/autor: /,

Dne 8. července 2021 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/21) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2021.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511)
kat.č. 512698
Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1:
Zvuková izolace; (idt ISO 12999-1:2020); Vydání: Červenec 2021
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 12999-1 (73 0511) Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 1: Zvuková izolace; Vyhlášena: Květen 2021

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12086 (72 7055)
kat.č. 512686
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení propustnosti vodní
páry; Vydání: Září 2013
Oprava 1; Vydání: Červenec 2021 (Oprava je vydána tiskem)

ČSN EN 13497+A1 (72 7106)
kat.č. 512285
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího
tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu; EN 13497:2018+A1:2021; Platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13497 (72 7106) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu; Vydání: Červenec 2019

ČSN EN 206+A2 (73 2403)
kat.č. 512427
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda+); EN 206:2013+A2:2021;
Platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Duben 2018

ČSN EN 16351 ed. 2 (73 2832)
kat.č. 512357
Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky; EN 16351:2021;
Platí od 2021-08-01
S účinností od 2022-12-31 se zrušuje ČSN EN 16351 (73 2832) Dřevěné konstrukce – Křížem vrstvené dřevo – Požadavky; Vyhlášena: Červenec 2016

ČSN EN 14654-1 (75 6902)
kat.č. 512411
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 1:
Obecné požadavky; EN 14654-1:2021; Platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 14654-3 (75 6902) z července 2021
zrušuje ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1:
Čištění; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN 14654-2 (75 6902)
kat.č. 512410
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 2:
Sanace; EN 14654-2:2021; Platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14654-2 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čištění ve stokách a kanalizačních přípojkách – Část 2: Sanace; Vydání: Srpen 2013

ČSN EN 14654-3 (75 6902)
kat.č. 512409
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 3:
Čištění odvodňovacích a stokových systémů; EN 14654-3:2021; Platí od 2021-08-01
Jejím vyhlášením se spolu s vyhlášením ČSN EN 14654-1 (75 6902) z července 2021
zrušuje ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov – Část 1:
Čištění; Vydání: Prosinec 2014

ČSN EN 14654-4 (75 6902)
kat.č. 512408
Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Řízení a kontrola provozu – Část 4:
Kontrola vstupů od uživatelů; EN 14654-4:2021; Platí od 2021-08-01

Zdroj: Věstník ÚNMZ