Kombinace asfaltových šindelů a asfaltových pasů na jedné střeše

/autor: /,

Při pozorném hledání lze najít na střechách všechno možné i nemožné. To platí o nás, ale ve světě to o moc lepší není. Následující příklad je z Belgie, ale i v jiných státech se najdou příklady „nádherného“, řešení, na které spočine oko se zájmem a to bez ohledu, zda to je v pozitivním nebo negativním slova smyslu.

V rámci své pedagogické činnosti neustále varuji, že je nutné používat systémová řešení a nekombinovat různé druhy materiálů, technologií na jednom místě, protože potom jejich propojení není vůbec nic jednoduchého a právě v něm dochází k dalším a naprosto neobvyklým poruchám.

V rámci tohoto článku uvádím jeden příklad kombinace asfaltové pásové krytiny na šikmé střeše v kombinaci s asfaltovými šindeli. Kromě toho, že to z estetického důvodu nevypadá moc hezky, také propojení obou materiálů, krytin, nemůže být plně a dlouhodobě funkční.

Obr. č. 1 – pohled na předmětný střešní plášť s řešením propojení obou druhů krytiny /hydroizolace

Kromě ne zcela šťastného propojování různých typů krytiny, byť asfaltových, je zde ještě jeden problém, který může výrazně zkomplikovat situaci, a to je odvětrávání. Podle rozmístění bodových odvětrávačů by měla být vzdálenost krokví cca 2 m, což je trochu moc. Tedy odvětrávání v této střeše také asi moc fungovat nebude.

Obr. č. 2 – detail propojení obou typů krytin

Detail propojení obou krytina je asfaltový tmel, který je již popraskán, takže o vodotěsnosti lze pochybovat.

Obr. č. 3 – detail opracování odvětrávacího prvku

Veškeré detaily jsou opracovány asfaltovým tmelem. Zde je nutné podotknout, že tmel, který nemá ochranu proti UV záření, velmi rychle degraduje a ztrácí své technické vlastnosti. Takže v krátké době je nutné jej obnovovat nebo opravovat.

Obr. č. 4 – detail provedení propojení v úžlabí

Obr. č. 5 – detail provedení v úžlabí, kde jsou jasně patrné nepravidelné výtoky asfaltu

Na obr. č. 5 je patrná řemeslná neumělost při provádění svarů asfaltových hydroizolací. Výtoky jsou nepravidelné a masivní, což poškozuje vlastní asfaltový hydroizolační povlak.

Improvizace tohoto druhu jsou ne zcela výjimečné, ale jejich funkčnost z hlediska dlouhodobého je problematická. Není vhodné kombinovat různé druhy krytiny, vždycky z toho vzniknou problémy, které se pak velmi těžko řeší.