Nové normy 12/2019

/autor: /,

Dne 6. prosince 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235)
kat.č. 508847
Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné
in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235)
Tepelněizolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné
in situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vyhlášena: Květen 2019
S účinností od 2020-07-31 se zrušuje ČSN EN 14064-1 (72 7235) Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010

ČSN EN ISO 19650-2 (73 0150)
kat.č. 509084
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně
informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím
informačního modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv;
(idt ISO 19650-2:2018); Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 19650-2 (73 0150) Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační
modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb; Vyhlášena: Červen 2019

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860)
kat.č. 509082
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů;
Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle
výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů;
Vyhlášena: Květen 2019 S účinností od 2020-09-30 se zrušuje
ČSN EN 13501-6 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; Vydání: Květen 2018

ČSN EN 12697-44 (73 6160)
kat.č. 509061
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na
půlválcovém zkušebním tělese; Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12697-44 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese; Vyhlášena: Září 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14064-1 (72 7235)
kat.č. 508855
Tepelně izolační výrobky pro stavby – Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné
in-situ – Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním; Vydání: Září 2010
Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Květen 2019

ČSN EN 13501-6 (73 0860)
kat.č. 509083
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace
podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů; Vydání: Květen 2018
Změna Z2; Vydání: Prosinec 2019
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Květen 2019