Stěrkové izolace a jejich technické vlastnosti

/autor: /, , ,

 

V současné době je na našem trhu velké množství různých stěrkových izolací, které dokáží fungovat, nebo také ne. Zdálo by se, že provádění stěrkových izolací je velmi jednoduché, protože se „něco“ na „něco“ napatlá, případně se „něco“ na „něco“ natře. To je zásadní omyl.

Stěrkové izolace, zejména ty kvalitní, jsou na provádění velmi složité. Odměnou ale pak je, že dokáží vyřešit i problémy, které jsou jinak neřešitelné. Tedy velmi složité detaily, jež jinak běžnými izolacemi ani opracovat nelze.

Stěrky (myšleny jsou ty kvalitní) mají také tu vlastnost, že dokáží propojit různé typy materiálů. Bývají totiž slučitelné se vším možným. Jen upozorňuji, že jejich aplikace na sklo je mimořádně složitá.

Obr. 1 Na tomto obrázku je patrná asfaltová stěrka, resp. to, co z ní zbylo

Obr. 2 Praskání stěrkové izolace nad prasklinami v podkladu a při aplikaci na různé podklady

Obr. 3 Detail potrhané stěrkové izolace

Na výše uvedených obrázcích jsou fotografie nepovedených stěrkových izolací. Na obr. 1 je zahycena stěrková izolace ředitelná vodou, což pro střešní pláště moc praktické není. Kdysi dávno (devadesátá léta) se vyráběly i akrylátové izolace, které se také ve vodě rozpouštěly. Ty však už zmizely v propadlišti izolačních dějin. V tomto případě se jedná o relativně novou aplikaci a jak dopadla, vidíte sami. Takže při použití takovýchto hydroizolací je potřeba být velmi opatrný.

Z obr. 2 a 3 je zase patrné, že stěrka není ničím vyztužená. Proto není schopna přemostit trhliny v podkladu.

Obr. 4 Stěrkami je možné opracovat prakticky všechno, ale musí se to moc a moc umět

Na obr. 4 je stěrková izolace provedená na kombinaci různých podkladů – beton a sklobeton. I toto lze provést, ale je nutné používat stěrkové izolace, které jsou vyztuženy textilií[1], takže jsou ekvivalentem klasických povlakových izolací. Tím získává stěrková izolace dostatečné mechanické vlastnosti, netrhá se a je schopna přemostit i trhliny v podkladu (což stěrky na obr. 2a 3 neumějí). Z obr. 4 je dobře patrný i přesah zmiňované výztužné vložky. Konkrétně se v tomto případě jedná o stěrkovou izolaci polymetylmetakrylátovou (PMMA), která, při kvalitním provádění, je schopna vyřešit kdejaké problémy s podkladem. Ostatně to dokládá obrázek.

Stěrkové izolace jsou samozřejmě použitelné pro běžné aplikace na střechách, zejména na střechách malých a komplikovaných. Při provádění je však nutné být velmi opatrný a firma, která stěrku realizuje, musí být velmi zkušená. Jak poznáte zkušenou firmu? Musíte se jí ptát, jak často stěrky dělají, a chtít vidět jejich vlastní reference, kde stěrku aplikovali.

 

 

[1]
Mohou být vyztuženy i rozptýlenou výztuží na bázi skleněných vláken. To se používá při řešení složitých konstrukčních detailů. Pro vlastní plochu je to nevhodné.