Konference Izolace 2015

/autor: /
Vážení návštěvníci portálu izolace.cz. Tímto, Vám oficiálně oznamujeme, že připravujeme program na konferenci Izolace 2015. Konference se uskuteční 22. ledna 2015 v areálu výstaviště PVA Expo Praha. Jedná se již o 16. ročník, který opět pořádáme ve spolupráci s veletrhem Střechy Praha 2015.

Ústředním tématem připravovaného ročníku jsou izolace spodních staveb. Toto téma není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se zvětšující množství případů poruch izolací ve spodních stavbách, které řešíme ať už v rámci znalecké činnosti nebo též v rámci projektů jejich sanace. Jedná se ve většině případů o výrazné ekonomické dopady a proto doufáme, že zvýšení povědomí o této problematice povede k eliminaci alespoň některých problémům, které se pak řeší komplikovaně a nákladně, pokud vůbec řešit jdou.

Program této konference bude obsahovat celý průřez problematiky izolace spodní stavby od návrhu až po realizaci včetně problematických témat a jejich řešení. Konference bude založena na příspěvcích předních odborníků v oboru od projektantů po dodavatele. V případě zájmu o aktivní účast na této konferenci (např. formou příspěvku do sborníku) můžete poslat téma příspěvku, dotaz nebo žádost o informace na konference@izolace.cz.

Registrace účastníků proběhne od 17. 11. 2014 do 9. 1. 2015. Další důležité informace ohledně konference Izolace 2015 budeme postupně zveřejňovat na tomto webovém portálu.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.
odborný garant konference

Ing. Marcel Pelech
ředitel společnosti A.W.A.L., s. r. o.