Život na střechách

/autor: /
Střechy je samozřejmě možné používat ke všem možným účelům pro zpříjemnění života. Střechy byly dalším obytným prostorem již od starověku a i v současné době se v některých částech Evropy tyto prostory řádně využívají až do dnešních dnů.

acf849a.jpg

Stejně tak u i nás se konečně střechy začínají více využívat a nemusí to být jen proto, že poskytují velmi zajímavé a neobvyklé pohledy. Nejčastěji jsou to obytné terasy terasy nebo restaurace, které se u nás na střechách vyskytují.

acf8492.png
S rozvojem stavební techniky a finančních monostech investorů je možné na střechách umisťovat téměř cokoliv včetně bazénů. Příklady jsou na přiložených fotografiích. Tyto byly pořízeny v Seville ve Španělsku, kde kolem samotného centra je možné na střechách najít vše možné včetně již zmíněných bazénů.

33.png

Je možné, že pobyt u bazénu by mohl být příjemnější než ustavičné pobíhání po památkách nebo fotografování střech že všech možných úhlů pohledu. No co bych pro svoji profesi a pro Vás neudělal. Přinejmenším si dovoluji nabídnou tyto fotografie jako možnou inspiraci pro příjemně strávenou dovolenou v kvapem se blížícím létě.
44.png