Konference Izolace 2017 – Ploché střechy

/autor: /,
Půl roku je pryč a tak je nutné začít s přípravou konference Izolace 2017, aby i 18. ročník přinesl něco nového, poučil a zaujal.
Ploché střechy včetně provozních střech jsou vděčným tématem z mnoha stran. Jedná se o konstrukce, které představují mnohostranné riziko průšvihu, zejména když se něco podcení a v tom jsme tady mistři. Neustále se něco podceňuje a nejhorší je, když se podceňuje zdravý rozum. I to se stává a poměrně často.

Vstupujeme do doby, kdy pomalu dožívají střechy, které byly realizovány na začátku 90. let, ale často i později. Jedná se o logický proces, kdy se postupně rozvíjejí poznatky všeho druhu, kdy se postupně prozkoumávají slepé uličky materiálů i technických řešení. S postupujícím časem však vznikají další problémy, které jsou mnohdy vážnější, protože jsou systémové a bohužel odpovídají současné době, ve které žijeme. To je problematika učňovského školství a s tím související odbornost pracovníků ve stavebnictví.

o1.png

Na začátku devadesátých let zde byla díky tradici Stavebních izolací, s.p. silná skupina kvalitních izolatérů s odpovídajícím vyučením i praxí a všemi potřebnými zkušenostmi. Ti se nám v průběhu minulých 25 let přesunuli do věkové kategorie seniorů a nenásleduje nic, co by mělo atribut učňovského vzdělávání v této oblasti.

Jedním z velkých problémů, který cítím, je absence systému učňovského školství, resp. odborného školství. V této oblasti téměř nic neexistuje. Většina současných izolatérů je v lepším případě zaškolena a to bez jakýchkoliv pravidel, kontroly a všeho, co k tomu patří. Z toho pramení také problém, jak si vybrat kvalitní a kvalifikovanou izolatérskou firmu. Obecná pravidla, která by pomohla, nejsou, takže se to mnohdy řeší univerzálním kritériem, kterým je cena a výsledky jsou potom patrné.

Pak je možné se potkat se zvěrstvy, která jsou uvedena na vložených obrázcích, např. nevytažená hydroizolace na kruhový prostup, kdy je doražena „na tupo“ k prostupujícímu tělesu, což samozřejmě nemůže být vodotěsné, ale provádění detailů je komplikované, tak se tomu vyhlo použitím univerzálního tmelu, který však není plnohodnotnou izolací.
O kvalitě práce celkově ani nemluvě.

o2.png

Problematika provádění není jen v oblasti konstrukčních detailů, ale i v ploše, protože takto svařená fólie může být vodotěsná jen s velkými obtížemi či spíše omylem. Bohužel takováto jasná nešikovnost a neschopnost něco provést na střeše řádně je čím dál častější. Nemyšlení a lajdáckost nás provází prakticky všude. Samozřejmě izolace svou důležitostí představují obrovské procento vad a následně poruch našeho stavebnictví.

Jedním z příkladů je obrázek ukončení fóliové hydroizolace z PVC-P na čtvercovém prostupu pomocí asfaltové samolepky, zde se neznalost kombinuje s absolutním lajdáctvím izolatérské firmy, která je schopna toto provést, která je schopna vytěsnit jakékoliv myšlení a zkombinovat asfalt s fólií. Důsledkem je samozřejmě naprosto ošklivý konstrukční detail, ale též poškození hydroizolace v této oblasti. Je to samozřejmě nutné pečlivě vyměnit a provést tak, aby to dlouhodobě fungovalo.

Na těchto obrázcích konstrukčních detailů jsem se snažil ukázat důsledky absence vzdělání v oblasti izolací, protože vše, co z je de ukázáno, je proti jakýmkoliv pravidlům.
Tím jsem také představil jeden ze základních motivů konference Izolace 2017, která se bude zabývat plochými střechami včetně jejich rekonstrukcí, a to jak z hlediska návrhu, provádění, tak i kontroly.

o3.png

Dalším velkým tématem, které bude představeno, je v současné době připravovaná ČSN 73 1901, která je nosnou normou pro navrhování nejen střešních plášťů a nejen plochých střech. Bude se zavádět nová terminologie, která by měla upřesnit problematiku střech a která by také vedla k jasnějším pravidlům hry v této oblasti. Musím za sebe konstatovat, že zcela obdivuji tým kolegů, kteří tuto normu připravují, a velmi jim fandím, protože si osobně myslím, že odvedená práce je naprosto skvělá.

Kormě provádění plochých střech, této normy a dalších odborných témat budou náplní této konference novinky z oblasti výrobků izolací a komponentů, které se používají při realizaci plochých střešních plášťů. Věříme, že představená témata Vás zaujmou, ale je možné přinést i další náměty a poslat je organizátorům konference, protože program se právě připravuje.